Strona główna

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu

Naczelnik: Robert Tomankiewicz


50-020 Wrocław, ul. J. Piłsudskiego 76/78
tel.: (71) 335-26-18
faks: (71) 335-26-32
E-mail: sekretariat.IWZ@pk.gov.pl