Strona główna

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu

Naczelnik: Robert Tomankiewicz

 

53-510 Wrocław, ul. Kolejowa 63/65

tel.: 71 33 52 618 (630)

faks: 71 33 52 632 (634)

E-mail: sekretariat.IWZ@pk.gov.pl