Strona główna

Oświadczenia majątkowe

wtorek, 9 maja 2017

Oświadczenia  o stanie majątkowym prokuratorów Zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego nr 5/16 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad i warunków organizacyjno - technicznych ujawniania oświadczeń majątkowych prokuratorów Prokuratury Krajowej oświadczenia te podlegają publikacji na stronie internetowej Prokuratury Krajowej.

Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Krajowej, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone", a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 4 i 5 zarządzenia).

Oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Krajowej w alfabetycznej kolejności:

Oświadczenia majątkowe prokuratorów dawnej Naczelnej Prokuratury Wojskowej:

Mazowiecki Wydział Zamiejscowy  Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie:

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w  Katowicach:

Oświadczenia majątkowe Prokuratorów Okręgowych:

Oświadczenia  o stanie majątkowym prokuratorów z Instytutu Pamięci Narodowej Głównej i Oddziałowych Komisji  Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu:

III. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku:

Równocześnie informujemy, że uwzględniono złożony wniosek prokurator Bożeny Włodarczyk o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych.

VIII. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu:

IX. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie:

X. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  w Szczecinie:

Oświadczenia  o stanie majątkowym prokuratorów z Instytutu Pamięci Narodowej Biura i Odziałowych Biur Lustracyjnych

I. Odziałowe Biuro Lustracyjne w Katowicach:

II. Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Krakowie:

VI. Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Lublinie: