Strona główna

1. Regionalne i 7. Krajowe Spotkanie Punktów Kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej

Powrót do listy

wtorek, 10 października 2017

5 i 6 października 2017 r. w Warszawie odbyło się 1. Regionalne i 7Krajowe Spotkanie Punktów Kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej z udziałem Ola Löfgrena, SekretarzEuropejskiej Sieci Sądowej, pełniącego równocześnie funkcję Kierownika Sekretariactu Europejskiej Sieci Sądowej w Hadze.

Wzięli w nim udział przedstawiciele polskich punktów kontaktowych z Prokuratury Krajowej, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wszystkich prokuratur regionalnych, a także zaproszeni goście z Litwy, Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Federalnej Niemiec i Węgier.

Spotkanie było w całości poświęcone problematyce europejskiego nakazu dochodzeniowegoi omówieniu pierwszych praktycznych doświadczeń z jego funkcjonowania, w tym w odniesieniu do jego zakresu i regulacji stosowanych w tzw. okresie przejściowym, tj. do czasu, gdy wszystkie państwa członkowskie dokonają transpozycji dyrektywy.

Od 22 maja 2017 r. europejski nakaz dochodzeniowy zastąpił dotychczasowe konwencje i umowy, w oparciu o które była udzielana pomoc prawna w sprawach karnych w stosunkach państwami członkowskimi UE.

Cztery państwa reprezentowane podczas spotkania wdrożyły do systemów prawa krajowego dyrektywę o europejskim nakazie dochodzeniowym w sprawach karnych i współpracują na podstawie jej postanowień. Są to: Litwa, Niemcy, Słowacja i Węgry.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa