Strona główna

17. Konferencja Prokuratorów Generalnych Państw Członkowskich Rady Morza Bałtyckiego

Powrót do listy

środa, 27 września 2017

W dniach 19 - 21 września 2017 roku w Swietłogorsku (Obwód Kaliningradzki, Federacja Rosyjska) odbyła się 17. Konferencja Prokuratorów Generalnych Państw Członkowskich Rady Morza Bałtyckiego.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Prokuraturę Generalną Federacji Rosyjskiej. Wzięli w nim udział przedstawiciele Rady Państw Morza Bałtyckiego, Dyrektor Wykonawczy Międzynarodowego Stowarzyszenia Prokuratorów oraz prokuratorzy z państw regionu Morza Bałtyckiego Danii, Niemiec, Łotwy, Norwegii, Finlandii, Szwecji, Estonii i Polski.Prokuraturę Krajową reprezentowali: Jarosław Duś - Dyrektor Biura Prokuratora Krajowego i Zbigniew Górszczyk - Zastępca Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

17. Konferencja Prokuratorów Generalnych Państw Rady Morza Bałtyckiego poświęcona została omówieniu problematyki dotyczącej roli prokuratury w przeciwdziałaniu nielegalnejmigracji, doświadczeniom w zwalczaniu przestępstw związanych ze środowiskiem. Odrębnąsesję przeznaczono na przekazanie informacji i doświadczeń uczestników w zakresie udziału prokuratorów w zwalczaniu terroryzmu i agresywnego ekstremizmu, a także przeciwdziałaniu wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych do celów terrorystycznych. Przedstawiciele strony polskiej zabierali głos w panelach poświęconych środowisku iterroryzmowi.

We wnioskach końcowych Konferencji podkreślono konieczność wzmocnienia współpracy międzynarodowej w płaszczyźnie zwalczania przestępczości transgranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z terroryzmem, nielegalną migracją i ochroną środowiska, przekazywania informacji i doświadczeń, a także znaczenie współpracy prokuratorów w ramach Rady Państw Morza Bałtyckiego.

Gospodarzem kolejnej edycji - 18. Konferencji Prokuratorów Generalnych Rady Państw Morza Bałtyckiego, będzie Estonia.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa