Strona główna

47. Plenarne Posiedzenie Punktów Kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej

Powrót do listy

czwartek, 24 listopada 2016

Od 21 do 23 listopada br. w Bratysławie, odbyło się 47. Plenarne Posiedzenie Punktów Kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej w ramach Prezydencji słowackiej w Radzie Unii Europejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli, oprócz przedstawiciele EJN z poszczególnych krajów członkowskich UE, również przedstawiciele krajów kandydujących, m. in. Albanii, Czarnogóry, Serbii, dalej zaproszeni goście – obserwatorzy, m.in. z Norwegii, Misji Kanady przy UE, Misji Japonii przy UE, oraz partnerzy, m.in. z ERA, EJTN, Iberred.

Wiodącym tematem była implementacja Dyrektywy 2012/29/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW.

Kolejnym punktem obrad było zaprezentowanie nowej europejskiej sieci pod nazwą European Network on Victim`s Rights (ENVR), powołanej w lutym 2016 roku, w celu ułatwienia poszczególnym krajom członkowskim UE transpozycji przepisów wymienionej Dyrektywy.

Nadto, omówiona została również działalności niedawno powstałej Europejskiej Sieci Sądowej dotyczącej Cyberprzestępczości.

Strona polska reprezentowana była przez krajowe punkty kontaktowe sieci EJN, w tym przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości, prokuratora z Biura Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej oraz prokuratora z Prokuratury Okręgowej  w Poznaniu.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa