Strona główna

49. Plenarne Posiedzenie Punktów Kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej w Estonii

Powrót do listy

wtorek, 28 listopada 2017

W  dniach 22-24 listopada 2017 roku w Tallinie odbyło się 49. Plenarne Posiedzenie Punktów Kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej.

 

Dwudniowe obrady koncentrowały się na:

- wymianie dotychczasowych doświadczeń funkcjonowania europejskiego nakazu dochodzeniowego,

- omówieniu problemów wykonywania europejskich nakazów aresztowania w sytuacji ryzyka nieludzkiego, poniżającego traktowania w kraju wydania nakazu oraz w sytuacji siły wyższej rozumianej jako opór stawiany przy przekazaniu przez osobę, której nakaz dotyczy,

- przedstawieniu problematyki zamrażania i konfiskaty mienia w UE.

Omówiono również sprawy organizacyjne Sieci, w tym przebieg zebrań regionalnych w 2017 roku oraz przedstawiono prognozy budżetu Europejskiej Sieci Sądowej na lata 2018-2019.

Polskę w czasie spotkania reprezentowali: Monika Kołodziej - prokurator w Biurze Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej, Miłosz Augustyniak z Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Wojciech Michalczuk - prokurator z Prokuratury Okręgowej w Białymstoku.

Kolejne 50. plenarne zebranie punktów kontaktowych odbędzie się w dniach 27 - 29 czerwca 2018 roku w Bułgarii.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa