Strona główna

8. Regionalna Konferencja dla Europy Wschodniej i Centralnej Azji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prokuratorów

Powrót do listy

poniedziałek, 3 lipca 2017

W dniach 26 – 28 czerwca 2017 r. Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand uczestniczył, w Tbilisi, w 8. Regionalnej Konferencji dla Europy Wschodniej i Centralnej Azji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prokuratorów, której organizatorem był Prokurator Generalny Gruzji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z blisko 30 krajów. 

Udział w konferencji stanowił kontynuację dotychczasowej współpracy polskiej prokuratury z istniejącym od 1995 r. Międzynarodowym Stowarzyszeniem Prokuratorów (International Association of Prosecutors, IAP) zrzeszającym prokuratorów z ponad 171 państw.

8. Regionalna Konferencja dla Europy Wschodniej i Centralnej Azji została poświęcona tematyce odzyskiwania mienia i cyberprzestępczości. W jej toku przedstawiono i przedyskutowano zagadnienia dotyczące ram prawnych odnoszących się do zabezpieczania i konfiskaty korzyści pochodzących z przestępstwa, problematykę jurysdykcji i współpracy międzynarodowej w tym zakresie oraz najlepszych praktyk w szczególności w odniesieniu do przestępczości związanej z wirtualną walutą. Tematyka cyberprzestępczości koncentrowała się na metodologii prowadzenia tego rodzaju postępowań przygotowawczych, w tym przede wszystkim, gromadzeniu dowodów.

Ponadto, Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand odbył spotkanie z Prokuratorem Generalnym Gruzji Iraklim Shotadze, które stało się okazją do wymiany doświadczeń związanych z usytuowaniem i funkcjonowaniem prokuratur w obu krajach oraz omówienia aktualnych wyzwań dotyczących skutecznego zwalczania najpoważniejszej przestępczości.

W skład polskiej delegacji weszli również: Jarosław Duś – Dyrektor Biura Prokuratora Krajowego i Grażyna Stronikowska – prokurator w Departamencie do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. 

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa