Strona główna

9. Spotkanie Krajowych Korespondentów Europejskiej Sieci Sądowej

Powrót do listy

piątek, 20 października 2017

W dniu 18 października 2017 roku w siedzibie Eurojustu w Hadze odbyło się 9. Spotkanie Krajowych Korespondentów Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach karnych.

Podczas spotkania przedstawiciel Prezydencji estońskiej omówiła priorytety prezydencji, to jest wprowadzenie zmian w systemie ECRIS oraz kwestie związane z instytucją zamrożenia mienia i konfiskaty, jak również z wykonywaniem Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego (EIO) w krajach, które implementowały już Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE z 3 kwietnia 2014 roku w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych.

Dotychczas dyrektywę implementowało 15 krajów Unii Europejskiej. W Polsce obecnie trwają prace legislacyjne.

W dalszej części spotkania omówione zostały kwestie związane z bieżącą działalnością Europejskiej Sieci Sądowej w 2017 roku oraz założeniami budżetu na lata 2018-2019.

Prokuraturę Krajową reprezentowała prokurator z Biura Współpracy Międzynarodowej.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa