Strona główna

Akt oskarżenia przeciwko członkom grupy przestępczej, którzy dopuszczali się oszustw przy sprzedaży aut poleasingowych

Powrót do listy

piątek, 1 września 2017

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia przeciwko 11 osobom.

Prokurator zarzucił im udział - od września 2010 roku do 19 kwietnia 2011 roku we Wrocławiu – w zorganizowanej grupie przestępczej. 

Z ustaleń śledztwa prowadzonego wspólnie z funkcjonariuszami wrocławskiego CBŚP wynika, że celem grupy było popełnianie przestępstw polegających na doprowadzaniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem osób przy sprzedaży pojazdów poleasingowych. Założycielami i osobami kierującymi zorganizowaną grupą przestępczą byli 41-letni Rafał Ł. i 44-letni Maciej B.

Uzyskane w sprawie dowody pozwoliły również na ujawnienie innych czynów zabronionych, w tym przestępstwa wymuszenia rozbójniczego, składania fałszywych zeznań, a także prania brudnych pieniędzy.

Sprawcy nie dostarczali zakupionych pojazdów

Działalność grupy polegała na zawieraniu ustnych umów kupna-sprzedaży pojazdów. Następnie sprawcy pobierali pieniądze tytułem zaliczek na poczet cen aut lub też pobieraniu całości cen. Pomimo pobrania pieniędzy sprawcy nie dostarczali nabywcom zakupionych pojazdów.

W celu umożliwienia przestępczej działalności członkowie grupy założyli szereg podmiotów gospodarczych, za pośrednictwem których oferowali samochody do sprzedaży, takich jak: PHU Solar, Ronindom Sp. z o.o., Karmel, FHU Adax, PHU Matrix i firma Auto-Drew.

Sprawcy oferowali do sprzedaży po atrakcyjnych cenach auta i inny sprzęt poleasingowego, które nabywane były z Europejskiego Funduszu Leasingowego SA we Wrocławiu i innych firm leasingowych. Nierzadko, dla uwiarygodnienia prowadzonej działalności, zwłaszcza w początkowym etapie funkcjonowania, członkowie grupy – podejmując współpracę z klientami – faktycznie nabywali i sprzedawali im poleasingowe pojazdy i sprzęt po atrakcyjnych cenach. Wzbudzali w ten sposób zaufanie klientów, zachęcając ich tym samym do dalszego nabywania pojazdów i innego sprzętu.

Szkoda przekroczyła kwotę 5,5 miliona złotych

Członkowie grupy doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem łącznie kilkadziesiąt osób i podmiotów. Ustalono łącznie 45 pokrzywdzonych podmiotów – osób fizycznych i spółek prawa handlowego, które pomimo zawarcia ustnych umów kupna-sprzedaży pojazdów (ewentualnie innego sprzętu) i wpłacenia całości kwoty tytułem ceny lub tylko zaliczek na rachunki bankowe założone i należące do członków zorganizowanej grupy przestępczej, albo też przekazania pieniędzy w gotówce, pomimo wielokrotnych zapewnień, nie otrzymali zakupionych aut i sprzętu. W toku śledztwa ustalono, że nierzadko te same pojazdy sprzedawano w tym samym czasie różnym osobom. Świadczy to o przestępczym zamiarze sprawców.

Łączna wysokość szkody, jaka wyrządzona została w mieniu pokrzywdzonych, przekroczyła kwotę 5 milionów 500 tysięcy złotych.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa