Strona główna

Akt oskarżenia w sprawie przemytu papierosów z Ukrainy do Polski i przestępstw korupcji

Powrót do listy

czwartek, 3 sierpnia 2017

Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie 31 lipca 2017 roku skierował do Sądu Okręgowego w Przemyślu akt oskarżenia przeciwko 15 osobom.

Oskarżeni funkcjonariusze byłej Służby Celnej

Na ławie oskarżonych zasiądzie trzech byłych funkcjonariuszy byłej Służby Celnej: Tomasz J. - funkcjonariusz Służby Celno – Skarbowej zatrudniony w Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu, który jest zawieszony w czynnościach służbowych, -   Robert N. – funkcjonariusz Służby Celno – Skarbowej zatrudniony w Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu, który jest zawieszony w czynnościach służbowych, a także Robert O. – były funkcjonariusz Służby Celnej Oddziału Celnego w Medyce.

Funkcjonariuszom byłej Izby Celnej w Przemyślu prokuratura zarzuciła przyjmowanie od obywateli Ukrainy korzyści majątkowych w zamian za naruszenie przepisów prawa i niedopełnienie obowiązków służbowych określonych w ustawie z 27 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej oraz umożliwienie dokonania przemytu celnego wyrobów akcyzowych w postaci papierosów w ponadnormatywnych ilościach. W zamian za łapówki w łącznej wysokości 15 tysięcy złotych Tomasz J. umożliwił przemyt 37 tysięcy 500 paczek papierosów. Przyjmując łapówki w łącznej wysokości 7 tysięcy 783 złote Robert N. umożliwił przemyt 14 tysięcy 500 paczek papierosów. Oskarżony Robert O. przyjął łapówki w łącznej wysokości 800 złotych i umożliwił przemyt 2 tysięcy paczek papierosów. Oskarżeni przyjmowali korzyści majątkowe w związku z pełnioną funkcją publiczną i uczynili sobie z tego stałe źródło dochodu. Do popełnienia tych czynów dochodziło w okresie od stycznia 2014 roku do września 2014 roku głównie w Medyce i Przemyślu.

Prokuratura oskarżyła funkcjonariuszy byłej Izby Celnej w Przemyślu o popełnienie przestępstw z art. 228 par. 3 kodeksu karnego w związku z art. 65 par. 1 kodeksu karnego.

Oskarżono dwunastu obywateli Ukrainy

Na ławie oskarżonych zasiądzie także dwunastu obywateli Ukrainy.

Prokurator zarzucił 11 osobom między innymi wręczanie funkcjonariuszom byłem Służby Celnej korzyści majątkowych w zamian za naruszenie przepisów prawa i niedopełnienie obowiązków służbowych określonych w ustawie z 27 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej, polegających na zaniechaniu przeprowadzenia kontroli celnej w celu umożliwienia dokonania przemytu wyrobów akcyzowych. Osoby te wręczały łapówki w wysokości od 1 tysiąca 200 złotych do 26 tysięcy 83 złotych. Prokurator oskarżył ich o popełnienie przestępstw z art. 229 par. 3 kodeksu karnego.

Jeden obywatel Ukrainy został oskarżony o sprowadzenie do Polski, bez dopełnienia obowiązku celnego, papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy w łącznej ilości co najmniej 15 tysięcy paczek, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu. Chodzi o przestępstwo z art. 86 par. 3 kodeksu karnego skarbowego.

Papierosy były przemycane do Polski przez Przejście Graniczne w Medyce.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa