Strona główna

Akt oskarżenia za wprowadzanie do obrotu tzw. dopalaczy

Powrót do listy

środa, 2 sierpnia 2017

Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Śródmieście w Gdańsku oskarżyła trzy osoby o wprowadzenie do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji. Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Co zarzucono oskarżonym

Prokurator oskarżył Mateusza W., Alicję W. i Marię R. o popełnienia przestępstw z art. 165 par. 1  pkt 2 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego w związku z art. 65 par. 1 kodeksu karnego. Oskarżeni, działając wspólnie i porozumieniu, co najmniej od lutego 2013 roku do grudnia 2016 roku w Gdańsku wprowadzali do obrotu szkodliwe dla zdrowa substancje, przede wszystkim 4-CMC. W ten sposób sprowadzali niebezpieczeństwo  dla  zdrowia  i życia wielu osób, w tym małoletnich.

W związku z tym, że oskarżeni z przestępczego procederu uczynili sobie stałe źródło dochodu, zarzucone im przestępstwa zagrożone są karą do 12 lat pozbawienia wolności.

Mateusz W. został ponadto oskarżony o posiadanie bez zezwolenia pistoletu  gazowego oraz naboi do pistoletu gazowego. Chodzi o przestępstwo z art. 263 par. 2 kodeksu karnego, które zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia  wolności. Prokurator zarzucił mu także czynienia przygotowań do użycia podrobionych dokumentów w postaci 3 dowodów osobistych, poprzez ich nabycie. Chodzi o przestępstwo z art. 270 par. 3 kodeksu karnego, które zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo do 2 lat pozbawienia wolności.

Przeprowadzono badania fizykochemiczne

Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Śródmieście w Gdańsku nadzorowała postępowanie dotyczące sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życiu lub zdrowia wielu osób poprzez wprowadzenie  do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji.

W sprawie tej w grudnia  2016 roku funkcjonariusze Policji, na polecenie prokuratora,  przeszukali mieszczące  się na terenie Gdańska  trzy mieszkania oraz  dom jednorodzinny.  W trakcie czynności zabezpieczono znaczną ilość substancji, w tym poporcjowanych w woreczkach foliowych, co do których zachodziło  podejrzenie, że są to tzw. dopalacze. Zatrzymane zostały trzy osoby: Mateusz W., Alicja W. i Maria R.

Przeprowadzone badania z zakresu fizykochemii potwierdziły, że znajdująca się w woreczkach substancja to 4-CMC - syntetyczny katynon, który, zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego, jest środkiem zastępczym.

Zabezpieczono majątek sprawców

Wobec oskarżonych Mateusza W. i Alicji  W. stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W toku postępowania został on zamieniony na dozór Policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe w kwotach  80 i  20 tysięcy złotych. 

Wobec Marii R. stosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego w kwocie 5 tysięcy złotych.

Na mieniu należącym do oskarżonych, na poczet grożących im kar grzywny oraz przepadku korzyści osiągniętych z przestępstwa, dokonano zabezpieczenia   majątkowego. Ustanowiono hipoteki przymusowe do kwot 200 i 150 tysięcy złotych na należących do nich mieszkaniach. Zajęto również mienie ruchome należące do  Mateusza W.  w  kwocie przekraczającej  800 tysięcy złotych oraz należące do Alicji W. pieniędzy w kwocie przekraczającej 30 tysięcy złotych.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa