Strona główna

Aplikanci w praktyce będą uczyli się wykonywania zawodu prokuratora

Powrót do listy

czwartek, 12 października 2017

Praktyki aplikantów prokuratorskich stanowią bardzo istotny element procesu przygotowania ich do samodzielnego wykonywania zawodu prokuratora. Teraz mają one mieć bardziej praktyczny charakter.

- Ustawa z 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze w art. 183 stwarza aplikantom możliwość zdobywania umiejętności praktycznych, zarówno związanych z postępowaniem przygotowawczym poprzez przeprowadzanie w jego toku określonych czynności procesowych i nadzór nad dochodzeniem, jak i postępowaniem sądowym poprzez występowanie przed sądem rejonowym w charakterze oskarżyciela publicznego w granicach określonych w art. 183 par. 2 Prawa o prokuraturze – zwrócił uwagę I Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski w piśmie skierowanym do wszystkich prokuratorów regionalnych.

Aplikanci prokuratorscy, w zastępstwie i na podstawie pisemnego upoważnienia prokuratora, w możliwie najszerszym zakresie mają teraz samodzielnie wykonywać bieżące czynności nadzoru nad dochodzeniem, przeprowadzać czynności przesłuchania świadka, zatrzymania rzeczy i przeszukania, oględzin i eksperymentu.

Prokurator Krajowy polecił również, aby aplikanci prokuratorscy, po ukończeniu 12 miesięcy aplikacji, występowali przed sądami rejonowymi w charakterze oskarżycieli publicznych, w sprawach, w których ich udział jest dozwolony oraz w postępowaniu wykonawczym.

Powierzanie aplikantom realizacji samodzielnych czynności procesowych bądź nadzoru nad dochodzeniami, w granicach określonych przez ustawę, ma być też elementem oceny prawidłowości sprawowania roli patronów praktyk oraz prokuratorów rejonowych.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa