Strona główna

Areszty za wyłudzenie 120 milionów złotych z tytułu podatku VAT

Powrót do listy

wtorek, 18 kwietnia 2017

Na wniosek prokuratora z Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec kolejnych trzech podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw skarbowych.

Co zarzucono podejrzanym

Przestępstwa popełniane przez podejrzanych polegały na dokonywaniu uszczupleń podatkowych – należności Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT. Podejrzani podawali nieprawdziwe dane w deklaracjach dla podatku od towarów i usług, poświadczali nieprawdę w dokumentach, a także podejmowali czynności, które miały na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z popełniania czynów zabronionych (pranie brudnych pieniędzy).

Podejrzanym, oprócz zarzutu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prokurator przedstawił również zarzuty prania brudnych pieniędzy oraz zarzuty niesporządzenia i niezłożenia sprawozdań finansowych spółek, którymi zarządzali. Jednemu z podejrzanych zarzucono też doprowadzenie do uszczuplenia należności publicznoprawnych Skarbu Państwa wielkiej wartości i przyjmowanie poświadczających nieprawdę faktur wystawianych przez spółki objęte śledztwem dotyczących sprzedaży benzyny i oleju napędowego.

Łączna kwota uszczupleń podatkowych będących skutkiem działań podejmowanych przez członków grupy przestępczej wynosi nie mniej niż 120 milionów złotych.

Podejrzanych jest 14 osób

Śledztwo zostało wszczęte 8 marca 2016 roku, a jego prowadzenie powierzono Delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego we Wrocławiu.

W toku tego śledztwa dotychczas 14 podejrzanym przedstawiono zarzuty. Wobec 5 podejrzanych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W toku postępowania ustalono podmioty, które w procederze pełnią rolę tzw. znikających podatników, to jest podmiotów nabywających paliwa od dostawców z Unii Europejskiej, a pozorujących dalszą sprzedaż do kolejnych podmiotów, pełniących w łańcuchu dostaw funkcję buforów i brokerów. Rzeczywiste przemieszczanie towarów – oleju napędowego i benzyny - przebiegało w ten sposób, że paliwo kupowane w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycie towarów było, po dopuszczeniu do obrotu na terenie kraju, bezpośrednio dowożone na stacje paliw odbiorców paliwa.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa