Strona główna

Bank stracił ponad 8 milionów złotych, sprawcy usłyszeli zarzuty

Powrót do listy

piątek, 14 lipca 2017

Prokuratura Regionalna w Katowicach nadzoruje śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie doprowadzili Bank PKO BP II Oddział w Katowicach do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej wysokości 8 milionów 180 tysięcy złotych z tytułu udzielonych kredytów obrotowych. 

Sprawcy wprowadzili w błąd pracowników i w celu uzyskania kredytów obrotowych przedłożyli im podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę dokumenty finansowo – księgowe.

Co zarzuca się podejrzanym

Ustalenia poczynione w toku śledztwa pozwoliły na zatrzymanie dwóch osób uczestniczących w przestępczym procederze. Czynności były realizowane przez funkcjonariuszy Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Katowicach działających w dniach 11 i 12 lipca 2017 roku na polecenie prokuratora.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej w Katowicach prokurator ogłosił im zarzuty. 

Pierwszy ze sprawców podejrzany jest o oszustwo znacznej wartości, oszustwo kredytowe i fałszowanie dokumentów (art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego, art. 270 par. 1 kodeksu karnego i art 297 par. 1 kodeksu karnego). Swoim działaniem sprawca wyrządził szkodę PKO BP II Oddział w Katowicach w kwocie około 900 tysięcy złotych.

Drugi ze sprawców podejrzany jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 kodeksu karnego) oraz o popełnienie dwóch oszustw znacznej wartości i oszustw kredytowych (art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego i art 297 par. 1 kodeksu karnego). Swoim działaniem sprawca wyrządził szkodę PKO BP II Oddział w Katowicach w kwocie 800 tysięcy złotych.

Rozwojowy charakter sprawy

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator zastosował wobec obu podejrzanych wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Aktualnie status podejrzanego posiada w nim łącznie 11 osób, wobec których stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa