Strona główna

Biegła lekarz odpowie przed sądem za wystawianie fałszywych zwolnień

Powrót do listy

piątek, 5 stycznia 2018

Prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu,  skierował do Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko Beacie J. - lekarzowi z tytułem naukowym doktora i biegłej sądowej z listy biegłych Sądu Okręgowego w Łodzi.

Beata J. została oskarżona o popełnienie 120 przestępstw. Polegały one na wystawianiu poświadczających nieprawdę dokumentów. Zarzucono jej także popełnienie czynów o charakterze korupcyjnym.

Co zarzucono oskarżonej

Materiał dowodowy zgromadzony w toku postępowania pozwolił na odtworzenie ponad 100 przypadków, w których osoby działające w zamiarze uzyskania dokumentu usprawiedliwiającego ich nieobecność w trakcie czynności procesowych, zwracali się do oskarżonej Beaty J. o wystawienie takiego zaświadczenia. Nie poddawali się przy tym określonym w przepisach procedurom weryfikujących ich stan zdrowia.

W kilku przypadkach osoby ubiegające się o wydanie poświadczającego nieprawdę dokumentu, wręczały oskarżonej korzyści majątkowe w postaci pieniędzy w kwotach 50 - 100 złotych lub upominków w formie alkoholu i artykułów żywnościowych.

Co ustalono w śledztwie

Oskarżona przyznała się do wszystkich zarzucanych jej czynów. W złożonych wyjaśnieniach opisała rolę każdej z osób i przedstawiła okoliczności zdarzeń będących przedmiotem śledztwa.

Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego w czasie objętym zarzutami potencjalny „pacjent”, wywodzący się z zaprzyjaźnionego jej środowiska łódzkich adwokatów czy radców prawnych, umiejętnie oddziaływując na wolę Beaty J., był w stanie uzyskać interesujące go zaświadczenie, bez konieczności osobistego badania i bez konieczności przedstawiania dokumentacji medycznej. Dochodziło do tego m.in. w restauracjach,  placówce pocztowej, kancelariach adwokackich czy nawet w salonie fryzjerskim.

Podejrzani prawnicy

W toku śledztwa zarzuty popełnienia przestępstw przedstawiono także kilkudziesięciu adwokatom i radcom prawnym z okręgu łódzkiego. Wobec tych osób nadal toczy się postępowanie przygotowawcze.

Beata J. jest już dziewiątą osobą oskarżoną w tym śledztwie. Wobec dotychczas oskarżonych ośmiu osób, podżegających ją do wystawiania poświadczających nieprawdę zaświadczeń, zapadły już prawomocne wyroki skazujące. 

O sprawie pisaliśmy 8 grudnia 2016 roku

http://pk.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-krajowej/biegla-lekarz-i-adwokaci-podejrzani-o-wystawianie-falszywych-zwolnien-i-poslugiwanie-sie-nimi.html#.Wk4CzeSWzVg

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa