Strona główna

Były adwokat został oskarżony o płatną protekcję i oszustwo

Powrót do listy

poniedziałek, 8 stycznia 2018

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku skierował do Sądu Rejonowego w Ostródzie akt oskarżenia przeciwko 67-letniemu Andrzejowi S., byłemu adwokatowi z Ostródy. Został on oskarżony o płatną protekcję i oszustwo. Do popełnienia tego przestępstwa doszło jesienią 2016 roku.

Zastosowano kontrolowane wręczenie korzyści majątkowej

Przestępstwo zarzucane oskarżonemu polegało na powoływaniu się na wpływy w Sądzie Okręgowym w Elblągu i na oszukańczej obietnicy uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia w rozprawie cywilnej w zamian za korzyść majątkową w kwocie 30 tysięcy złotych. Adwokat oszukał swojego klienta zapewniając go, że przekaże te pieniądze sędziemu i ławnikom Sądu, w celu zagwarantowania korzystnego dla niego orzeczenia.

W sprawie zastosowano kontrolowane wręczenie korzyści majątkowej.

W rezultacie wykonanych czynności ustalono, że oskarżony po przyjęciu pieniędzy od pokrzywdzonego, nie podjął żadnych działań zmierzających do ich przekazania komukolwiek, a w szczególności sędziom lub pracownikom Sądu Okręgowego w Elblągu.

Z przyjętych od pokrzywdzonego 30 tysięcy złotych oskarżony wpłacił 9 tysięcy złotych na własny rachunek bankowy, kwotę 19 tysięcy 600 złotych umieścił w sejfie swojej kancelarii adwokackiej, a pozostałą kwotę – 1 tysiąc 400 złotych wydał na własne potrzeby.

Oskarżony został skreślony z listy adwokatów

W stosunku do adwokata było stosowane tymczasowe aresztowanie. W toku postępowania zostało ono uchylone i zamienione na poręczenie majątkowe w wysokości 100 tysięcy złotych.

Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie skreśliła oskarżonego z listy adwokatów.

Na poczet kar finansowych na nieruchomości oskarżonego ustanowiono hipotekę przymusową do kwoty 31 tysięcy 400 złotych.

Oskarżonemu grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, kara grzywny, a także przepadek równowartości nielegalnie osiągniętej korzyści majątkowej.

Śledztwo w tej sprawie prowadzili funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku pod nadzorem prokuratora Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa