Strona główna

Członkowie grupy przestępczej z Bydgoszczy i Torunia zasiądą na ławie oskarżonych

Powrót do listy

wtorek, 11 lipca 2017

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy skierowała do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy akt oskarżenia przeciwko 34 osobom, w tym członkom zorganizowanej grupy przestępczej.

Czym zajmowała się grupa

Grupa ta działała w latach 2009 - 2011 w Bydgoszczy, Toruniu oraz na terenie innych miejscowości w kraju. Na jej czele stał Henryk L. oraz Marcin B. Celem tej grupy było  popełnianie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, dokumentom oraz  przestępstw skarbowych.

Postępowanie w tej sprawie prowadzono od 2011 roku. Do organów ścigania wpłynęło wówczas zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na usiłowaniu wymuszenia od jednego z pokrzywdzonych comiesięcznego haraczu  w kwocie 450 tysięcy złotych.

Co zarzucono oskarżonym

W efekcie śledztwa przeprowadzonego przez Centralne Biuro Śledcze Policji, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, zebrano bardzo obszerny materiał dowodowy, który pozwolił na objęcie aktem oskarżenia  34 osób. Przedstawiono im łącznie ponad 200 zarzutów. Dotyczą one zarówno udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jak i dopuszczenia się szeregu przestępstw związanych między innymi z:

  • fikcyjnym, tzw. karuzelowym, obrotem towarami objętymi podatkiem VAT i w efekcie narażenia podatku na uszczuplenie w znacznych kwotach,
  • oszustwami na szkodę instytucji finansowych, głównie banków i firm leasingowych,
  • poświadczaniem nieprawdy w dokumentacji finansowo-księgowej, w operatach szacunkowych oraz podrabianiem dokumentów, jak również posługiwaniem się takimi dokumentami przy wyłudzaniu kredytów oraz innego rodzaju wsparć finansowych,
  • tak zwanym praniem brudnych pieniędzy,
  • udzielaniem korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne, między innymi lekarzom wystawiającym zaświadczenia  o niezdolności do pracy oraz zaświadczenia potwierdzające niemożność stawienia na wezwanie organów prowadzących postępowania karne oraz ich przyjmowaniem przez te osoby,
  • utrudnianiem prowadzonych postępowań karnych, w tym składaniem fałszywych zeznań.

Kolejna decyzja kończąca sprawę

Skierowany właśnie do Sądu akt oskarżenia jest kolejną decyzją procesową kończącą postępowanie prowadzone w sprawie tej zorganizowanej grupy przestępczej.  Począwszy od 2012 roku prokuratura sukcesywnie kierowała do Sądu akty oskarżenia oraz  wnioski o wydanie wyroków skazujących.

W sprawie tej łącznie skazanych zostało już kilkanaście osób.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa