Strona główna

Członkowie grupy przestępczej z województwa lubuskiego zasiądą na ławie oskarżonych

Powrót do listy

poniedziałek, 10 kwietnia 2017

Prokurator Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu skierował do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej. 

Czym zajmowała się grupa

Grupa ta działała w latach 2010 - 2013 na terenie województw lubuskiego i w innych miejscowościach Polski. Zajmowała się ona bezprawnym obrotem tytoniem, bez jego oznaczenia znakami akcyzy i z pominięciem należności publicznoprawnych.

Łączna ilość tytoniu bezprawnie wprowadzonego na rynek to około 67 ton. Uszczuplenia podatkowe z tytułu podatku akcyzowego i podatku VAT wynosiły ponad 57 milionów złotych.

Co zarzucono oskarżonym

Aktem oskarżenia objęto 39 osób. 25 osób oskarżono o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przy czym dwie spośród nich o kierowanie tą grupą.

Oskarżonym prokurator zarzucił również popełnienie przestępstw skarbowych związanych z bezprawnym obrotem tytoniem. Odpowiedzą oni także za przestępstwa z ustawy Prawo własności przemysłowej. Naruszyli bowiem prawa do znaku towarowego jednego ze znanych producentów papierosów. Zarzuty dotyczą także prania brudnych pieniędzy.

Poszczególni członkowie grupy zostali ponadto oskarżeni o popełnienie przestępstw z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Za zarzucone czyny oskarżonym grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności, a także wielomilionowe kary grzywny.

Dokonano zabezpieczeń majątkowych

W ramach prowadzonego postępowania, celem orzeczenia przepadku, zabezpieczono ponad 500 kilogramów tytoniu, który nie był oznaczony znakami skarbowymi akcyzy.

Na poczet grożących kar i roszczeń na mieniu podejrzanych zabezpieczono różnego rodzaju składniki majątkowe o łącznej wartości około 1 miliona złotych.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa