Strona główna

Kary pozbawienia wolności dla członków zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym

Powrót do listy

środa, 8 marca 2017

Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie oskarżał przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu 5 członków zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym. Działała ona co najmniej od 1 marca 2016 roku do 21 lipca 2016 roku w Myślenicach, Rabce – Zdroju, Nowym Sączu, Bukowinie Tatrzańskiej, Mszanie Dolnej, Łącku, Krynicy – Zdroju i innych miejscowościach. 

Jej członkowie dopuszczali się przestępstw przeciwko mieniu, wolności, życiu i zdrowiu, działalności instytucji państwowych, porządkowi publicznemu oraz wiarygodności dokumentów.

Wyrok Sądu Okręgowego

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w pełni podzielił ustalenia poczynione przez prokuratora w toku postępowania przygotowawczego i uznał wszystkich pięciu oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im przestępstw.

Uwzględniając wnioski prokuratora złożone w trybie art. 335 par. 2 kodeksu postępowania karnego Sąd wymierzył oskarżonym kary:

1. oskarżonemu Dariuszowi R. karę 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

2. oskarżonemu Danielowi Ł. karę 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

3. oskarżonemu Kamilowi W. karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

4. oskarżonemu Patrykowi J. karę 3 lat pozbawienia wolności,

5. oskarżonemu Marcinowi Z. karę l roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata, karę grzywny w łącznej wysokości 15 tysięcy złotych (150 stawek dziennych w wysokości 100 złotych każda stawka), a także zobowiązano oskarżonego do wykonywania pracy zarobkowej oraz oddano oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora i obciążono go wydatkami i opłatami.

W stosunku do oskarżonych, co do których stonowane było tymczasowe aresztowanie Sąd przedłużył jego stosowanie zgodnie z wnioskiem prokuratora.

Czym zajmowała się grupa

Sprawa prowadzona była od lipca 2016 roku przez Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Dochodzeniowo Śledczego KWP w Krakowie oraz Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie.

Na skutek działań prokuratorów i funkcjonariuszy Policji grupa została rozbita w ciągu kilku miesięcy, od kiedy rozpoczęła swoją przestępczą działalność.

W stosunku do swych ofiar sprawcy byli bardzo agresywni. Używali zarówno siły fizycznej jak i broni palnej. Podczas jednego ze zdarzeń zostawili jedną z ofiar, która mieszkała samotnie, nieprzytomną, pobitą i z zakneblowanymi ustami godząc się z faktem, że może ona nie zdołać się uwolnić i przeżyć napadu.

W toku śledztwa jednemu z podejrzanych ogłoszono m.in. zarzut usiłowania zabójstwa (art. 13 par. l kodeksu karnego w związku z art. 148 par. l kodeksu karnego), którego dopuścił się przy użyciu karabinu maszynowego marki Scorpion.

Grupa działała metodą na tzw. „policjanta", wzbudzając tym samym u swoich przyszłych ofiar zaufanie. Jej członkowie posługujący się podrobioną legitymacją policyjną, a także posiadając kamizelki z napisem POLICJA oraz broń ostrą maszynową typu Scorpion, dokonywali czynów zabronionych pod pretekstem wykonywania czynności przeszukania. Byli wpuszczani do domów przez ofiary, które wierzyły w to, że mają do czynienia z Policją.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa