Strona główna

Kolejne zarzuty dla byłych funkcjonariuszy publicznych

Powrót do listy

czwartek, 9 marca 2017

Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji  Prokuratury Krajowej w Białymstoku prowadzi postępowanie w sprawie m. in. dopuszczenia się przez osoby pełniące funkcje publiczne szeregu przestępstw o charakterze korupcyjnym w okresie od stycznia 2013 r. do kwietnia 2015 r. w Olsztynie, Warszawie i w innych miejscach. 

Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone od 21 października 2015 r.

Wielość wątków postępowania

W oparciu o dotychczas zgromadzone dowody w śledztwie wyodrębniono  13 wątków. Jeden z wątków dotyczy nieprawidłowości w wydatkowaniu środków finansowych podczas realizacji projektów naukowo - badawczych przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie.

W jego ramach, zarzuty z art. 228 par. 1 k.k. (sprzedajność pełniącego funkcję publiczną) przedstawiono m. in. byłemu ministrowi zdrowia Mariuszowi Ł.  Wczoraj (8 marca 2017 r.) zarzuty te uzupełniono podejrzanemu o czyn z art. 230 k.k. w zw. z art. 12 k.k. (płatna protekcja). W sprawie prokuratorskie zarzuty popełnienia czynów z art. 286 par. 1 k.k. (oszustwo) i art. 231 par. 2 k.k. (nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego) usłyszało 19 innych osób. 

Prokuratorskie zarzuty

Wczoraj (8 marca 2017 r.), rozwijając kolejny wątek powyższego śledztwa, funkcjonariusze CBA Delegatura w Białymstoku na polecenie prokuratora Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego, zatrzymali kolejne osoby w tej sprawie, tj. byłego Dyrektora Oddziału Terenowego TVP S.A. w Olsztynie i olsztyńskiego przedsiębiorcę. Dotychczas zgromadzone dowody pozwoliły na przedstawienie  Wojciechowi Tadeuszowi K. zarzutu popełnienia czynów z art. 229 par. 1 k.k. (przekupstwo) i art. 230a k.k. (pośrednictwa w płatnej protekcji) , zaś Jarosławowi K. z art. 228 par. 1 k.k. (sprzedajność osoby pełniącej funkcję publiczną).

Wspomniane zarzuty mają związek z wyborem na stanowisko dyrektora jednego z olsztyńskich szpitali oraz wręczania korzyści majątkowych w zamian za nagłośnienie w mediach określonej sprawy.

Są to kolejne osoby, które usłyszały zarzuty popełnienia czynów  przestępczych w tej spawie.

Środki zapobiegawcze  wobec podejrzanych

Wobec Jarosława K. zastosowano poręczenie majątkowe w kwocie 10 000 zł, które zostało wpłacone  w dniu zastosowania środka.

Wobec Wojciecha K.  zastosowano  poręczenie majątkowe w kwocie 50 000 zł , wpłacone  w dniu stosowania środka, zakaz opuszczania kraju.

Wobec Mariusza Ł.   środki zapobiegawcze nie zostały modyfikowane, obowiązuje  środek w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 20 000 zł.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa