Strona główna

Kolejne zarzuty dla Józefa P.

Powrót do listy

środa, 6 grudnia 2017

W sprawie nadzorowanej przez Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej prokuratury Krajowej w Poznaniu  prokuratorskie zarzuty usłyszało do tej pory 15 osób, w tym były senator RP VII kadencji Józef P.

Kolejne zarzuty dla podejrzanego

20 listopada 2017 r. prokurator z Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej w Poznaniu  ogłosił byłemu Senatorowi RP VII kadencji  Józefowi P. uzupełnione zarzuty o przestępstwo oszustwa na szkodę wrocławskiej spółki organizującej wykłady na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  Jest to przestępstwo kwalifikowane z art. 286 par. 1 kodeksu karnego,  za które grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Działanie przestępcze w tym przypadku polegało  na zawarciu przez podejrzanego umowy na przeprowadzenie w maju 2014 roku cyklu wykładów w ramach podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wykłady  nie zostały przeprowadzone, a mimo to w czerwca 2014 roku wypłacono Józefowi P. wynagrodzenie w kwocie 5.000 złotych.

Podejrzany Józef  P. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy wyjaśnień.

20 listopada 2017r prokurator postawił zarzut współsprawstwa do wspomnianego oszustwa - Michałowi S., byłemu przedstawicielowi spółki organizującej wykłady, który zawarł w jej imieniu umowę i zatwierdził wypłatę nienależnego wynagrodzenia za nieprzeprowadzony wykład.

Michał S. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył obszerne  wyjaśnienia potwierdzające zaistnienie zdarzeń opisanych w zarzucie.

Z ustaleń śledztwa wynika, że jesienią 2015 roku, przed wyborami do parlamentu, w następstwie podjętych przez spółkę i długotrwałych czynności zmierzających do windykacji niesłusznie pobranego wynagrodzenia, zostało ono zwrócone.

Trzy zarzuty przedstawione podejrzanemu

W sprawie tej byłemu senatorowi prokurator postawił już trzy zarzuty.

Józef  P.  jest podejrzany o przyjęcie korzyści majątkowej w kwocie 40 tysięcy zł w zamian za załatwienie w instytucjach państwowych i samorządowych korzystnego rozstrzygnięcia spraw biznesmena na Dolnym Śląsku . Chodzi o przestępstwo  z art. 228 par. 1 kodeksu karnego. Zagrożone jest ono karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Były senator podejrzany jest również o przyjęcie korzyści majątkowej w kwocie 6 tysięcy zł za podjęcie się załatwienia koncesji na wydobywanie kopalin oraz na powoływanie się na wpływy  w instytucjach samorządowych i państwowych. Jest to przestępstwo określone art. 230 par. 1 k.k., grozi za nie kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Podstawy zarzutów prokuratorskich

Podstawę wszczęcia postępowania stanowiły materiały niejawne z przebiegu kontroli operacyjnej, prowadzonej od kwietnia 2015 roku przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, w świetle których zachodziło uzasadnione podejrzenie, że w okresie od kwietnia do października 2015 roku, w Warszawie oraz na terenie województwa dolnośląskiego, senator RP i osoba pełniącą funkcję dyrektora biura senatora RP powoływali się na wpływy w instytucjach państwowych i samorządowych, a następnie podjęli się pośrednictwa w załatwieniu prowadzonych przez te instytucje spraw w zamian za korzyści majątkowe w postaci pieniędzy, tj. popełnienia przestępstwa z art. 230 par. 1 k.k. i inne. Materiały te są były i są weryfikowane przez prokuratorów w oparciu o przesłuchania świadków i podejrzanych, dokumenty i inne źródła dowodowe.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa