Strona główna

Kolejne zarzuty za korupcję w Spółce Restrukturyzacja Kopalń S.A.

Powrót do listy

piątek, 3 listopada 2017

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach nadzoruje śledztwo dotyczące nieprawidłowości w spółce Restrukturyzacja Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu. Postępowanie to prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Katowicach.

Na polecenia prokuratora agenci CBA zatrzymali pod Tarnowskimi Górami Bogdana P., do niedawna dyrektora Kopalni Węgla Kamiennego Makoszowy. W okresie objętym śledztwem pełnił także funkcję Zastępcy Dyrektora Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń. Zatrzymany został przewieziony do śląskiego wydział prokuratury krajowej,  gdzie 30 października 2017 r. usłyszał cztery zarzuty.

Pierwszy z zarzutów dotyczy nakłaniania osób, które były uprawnione do sporządzenia protokołu odbioru końcowego do poświadczenia w nim nieprawdy poprzez antydatowanie (art. 18 par. 2 kodeksu karnego w związku z art. 271 par. 1 kodeksu karnego). Drugi dotyczy niedopełnienia obowiązku nadzoru nad realizacją inwestycji poprzez odstąpienie od nałożenia kar umownych na kontrahenta, który nie wykonał umowy w terminie. To zaniechanie doprowadziło do szkody w kwocie ponad 237 000 zł (art. 296 par. 1 kodeksu karnego). Trzeci również polega na niedopełnieniu obowiązku nadzoru na inwestycją poprzez zlecenie wykonania prac, które uprzednio zostały wstrzymane. To zachowanie podejrzanego doprowadziło do szkody w kwocie ponad 369 000 zł. i sprowadziło bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody w kocie blisko 530 000 zł. (art. 296 par 1a kodeksu karnego w związku z art. 296 par 1 kodeksu karnego).

Ostatni z nich, ma charakter korupcyjny i dotyczy przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 3000 zł. od Grzegorza G. w zamian za naruszenie przepisów prawa i niezachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa, którym kierował (art. 228 par. 3 kodeksu karnego i art. 296a par. 1 kodeksu karnego).

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie.

Wcześniejsze ustalenia śledztwa pozwoliły na zatrzymanie i ogłoszenie zarzutów dwóm osobom: Mirosławowi S. - Wiceprezesowi Zarządu Dyrektorowi Biura Likwidacji Kopalń i Ochrony Środowiska Spółki Restrukturyzacja Kopalń S.A. oraz Grzegorzowi G. - prezesowi zarządu jednej z katowickich spółek, która brała udział w przetargach organizowanych przez spółkę Restrukturyzacja Kopalń S.A.

Mirosławowi S. prokurator zarzucił przyjęcia od podejrzanego Grzegorza G. korzyści majątkowej w łącznej kwocie 40 tysięcy złotych. Pieniądze te zostały przyjęte przez podejrzanego w zamian za niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku zapewnienia prawidłowego, zgodnego z prawem zamówień publicznego, wydatkowania środków publicznych oraz w zamian za nadużycie udzielonych mu uprawnień. Polegało to na preferencyjnym traktowaniu jednej z katowickich spółek w przetargach publicznych organizowanych przez Spółkę Restrukturyzacja Kopalń S.A. Zachowania te stanowiły czyn nieuczciwej konkurencji i mogły wyrządzić Spółce Restrukturyzacja Kopalń S.A. szkodę majątkową. Do tych przestępczych czynów doszło od połowy 2016 roku do czerwca 2017 roku.

Chodzi o przestępstwo z art. 228 par. 3 kodeksu karnego i z art. 296a par. 1 kodeksu karnego.

Podejrzanemu Grzegorzowi G. prokurator zarzucił wręczenie korzyści majątkowej podejrzanemu Mirosławowi S. Chodzi o przestępstwo z art. 229 par. 1 i 3 kodeksu karnego i z art. 296a par. 1 i 2 kodeksu karnego.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec obu podejrzanych.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa