Strona główna

Kolejne zatrzymania członków grupy mińskiej i garwolińskiej

Powrót do listy

czwartek, 9 marca 2017

Lubelski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej rok temu przejął sprawę dotyczącą działania od maja 2007 do maja 2016 roku zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się handlem narkotykami w województwie mazowieckim.

Z ustaleń śledztwa wynika, że m.in. w Mińsku Mazowieckim, Garwolinie, Warszawie, Lublinie, Łaskarzewie, Kołbieli, Siedlcach, Ostrołęce działały zorganizowane grupy przestępcze tzw. garwolińska, mińska, łaskarzewska i lubelska zajmujące się produkcją i handlem znacznymi ilościami amfetaminy, kokainy, tabletek ekstazy oraz marihuany.

Czym zajmowali się członkowie grup przestępczych

Grupa garwolińska zajmowała się handlem środkami psychotropowymi w postaci amfetaminy w ilości 364 kg, kokainy w ilości 68 kg, tabletek ekstazy w ilości 20.000 sztuk, marihuany w ilości 126 kg.

Grupa mińska zajmowała się obrotem znacznymi ilościami substancji psychotropowych w postaci amfetaminy w ilości 1316 kg i środków odurzających w postaci marihuany w ilości 273,5 kg.

Grupa łaskarzewska zajmowała się obrotem znacznymi ilościami substancji psychotropowych w postaci amfetaminy w ilościach nie mniejszych niż 70 kg i środków odurzających w postaci marihuany w ilościach nie mniejszych niż 33 kg – kierował nią Artur S. i Wojciech K. W ramach działalności grupy odbiorcą narkotyków był Marcin P.

W ramach tego postępowania 30 listopada 2016 r. został zatrzymany Artur S. ps. Aftek - jeden z szefów grupy łaskarzewskiej, któremu prokurator przedstawił zarzuty popełnienia przestępstwa polegającego na kierowaniu zorganizowaną grupą przestępczą  działającą na terenie Łaskarzewa, Warszawy, Górek a która zajmowała się wytwarzaniem amfetaminy i uprawą marihuany. Ponadto zarzucono podejrzanemu handel amfetaminą w ilościach nie mniejszych niż 70 kg i marihuaną w ilościach nie mniejszych niż 33 kg.

Artur S. jest tymczasowo aresztowany do dnia 29 maja 2017 roku.

Kolejne zatrzymania członków grupy mińskiej i garwolińskiej

28 lutego 2017 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Radomiu na polecenia prokuratora zatrzymali Przemysława G., Piotra G., Michała G., Marcina K., Mariusza M.

Jednocześnie doszło do przeszukań pomieszczeń mieszkalnych zajmowanych przez te osoby, i zabezpieczono na poczet przyszłych kar, środków karnych środki pieniężne, ruchomości w tym biżuterię o łącznej wartości około 100 tyś zł.

Wobec Przemysława G., Piotra G., Michała G., Marcina K.,  Mariusza M, Pawła M, Roberta R. wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów związanych z udziałem bądź kierowaniem powyższymi zorganizowanymi grupami przestępczymi.

W stosunku do Przemysława G., Piotra G., Michała G., Marcina K., Mariusza M. Sąd zastosował na wniosek prokuratora środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Postępowanie to ma charakter rozwojowy.

Już oskarżeni członkowie tzw. „grupy garwolińskiej”

Część wątków tej sprawy zakończyła się już aktem oskarżenia. 27 stycznia 2017 r. Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie skierował do Sądu Okręgowego w Siedlcach akt oskarżenia  przeciwko sześciu członkom zorganizowanej grupy przestępczej – tzw. „grupy garwolińskiej”.

Na ławie oskarżonych zasiądzie sześciu członków tej grupy - Patryk J., Paweł M., Dawid P., Hubert S., Daniel Sz. oraz Jakub A.

Prokurator oskarżył ich o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą lub udział w tej grupie (art. 258 par. 1 i 3 kodeksu karnego). Kierownikom grupy grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności, a jej członkom – od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Oskarżeni zostali także o produkcję i handel znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych (art. 53 ust. 2 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii). Przestępstwo to zagrożone jest karą grzywny i karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat.

O sprawie pisaliśmy już 6 lutego 2017 r.

 

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa