Strona główna

Kolejne zatrzymania w sprawie tzw. afery melioracyjnej

Powrót do listy

środa, 6 września 2017

Na polecenie prokuratorów Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatury w Zielonej Górze zatrzymali kolejnych sześciu podejrzanych w śledztwie dot. nieprawidłowości związanych z inwestycjami prowadzonymi przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. 

Po wykonaniu czynności z udziałem podejrzanych, którym zarzucono popełnienie przestępstw z art. 271 par. 3, art. 297 k.k., art. 231 par. 2 i art. 286 par. 1 kodeksu karnego, prokurator  zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze. Za przestępstwa te grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 10 lat.

 

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa