Strona główna

Kolejne zatrzymania w sprawie tzw. „afery melioracyjnej”

Powrót do listy

piątek, 20 października 2017

Na polecenie prokuratorów Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie zatrzymanych zostało kolejnych sześć osób.

Czynności z udziałem podejrzanych

Chodzi o pracowników jednostek terenowych Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Oddział w Koszalinie i Goleniowie, a także osoby pełniące funkcje kierowników budów w podmiotach wykonujących usługi na rzecz tego zakładu melioracji.

Zatrzymań dokonali 18 października 2017 roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatury w Zielonej Górze.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej ogłoszono im zarzuty. Dotyczą one poświadczania nieprawdy w dokumentach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej (art. 271 par. 3 kodeksu karnego), oszustw kredytowych (art. 297 par. 1 kodeksu karnego), nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej (art. 231 par. 2 kodeksu karnego), a także oszustw znacznej wartości (art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego).

Zarzuty usłyszały już 32 osoby

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 5 tysięcy złotych do 10 tysięcy złotych, dozorów Policji oraz zawieszenia w czynnościach służbowych.

Czynności zostały wykonane w toku śledztwa dotyczącego nieprawidłowości związanych z realizacją inwestycji prowadzonych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Chodzi o co najmniej 105 inwestycji o wartości kilkuset milionów złotych.

Do chwili obecnej w sprawie postawiono zarzuty 32 osobom.

O sprawie pisaliśmy również 28 września 2017 roku.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa