Strona główna

Kolejne zatrzymania w związku z przywłaszczeniem prawie 25 milionów złotych na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie

Powrót do listy

środa, 4 października 2017

Dziś (04 października 2017 roku) na polecenie prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie zatrzymane zostały 2 kolejne osoby zamieszane w przestępczy proceder przywłaszczenia prawie 25 milionów złotych na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Prokuratura ściga sprawców przestępstw

Zatrzymani zostali:

  • były pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości Tomasz S. – został on zatrudniony w Ministerstwie Sprawiedliwości w czerwcu 2008 roku za rządów koalicji PO-PSL, kiedy Ministrem Sprawiedliwości był Zbigniew Ćwiąkalski. W lipcu 2013 roku Tomasz S. został awansowany na Zastępcę Dyrektora Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej i pełnił tę funkcję do lutego 2016 roku. Od marca 2017 r. Tomasz S. nie pracuje już w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od lutego 2016 roku do końca zatrudnienia w Ministerstwie Sprawiedliwości przebywał on na urlopie bezpłatnym, w związku z powołaniem go na wyższe stanowisko w Ministerstwie Finansów;

  • przedsiębiorca Dariusz K. – prowadzi on działalność gospodarczą w Krakowie i był jednym z kontrahentów Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

- Dzisiejsza prokuratura, we współpracy z innymi służbami, w tym CBA, konsekwentnie i z pełną determinacją ściga sprawców przestępstw. Bez względu na to, jak wpływowymi osobami są sprawcy przestępstw i jak wysokie stanowiska zajmują oni w Państwie. Postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie pokazuje, jak wiele patologii w obszarze wymiaru sprawiedliwości było tolerowanych w przeszłości – mówił na dzisiejszej konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Urzędnik przyjmował łapówki

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie prokurator ogłosił im zarzuty.

W toku śledztwa ustalono, że Tomasz S. od 24 marca 2014 roku do 26 stycznia 2016 roku przyjął korzyści majątkowe w łącznej kwocie 121 tysięcy 500 złotych. Pieniądze te zostały mu wręczone w zamian za przychylność w odniesieniu do innego podejrzanego w tej sprawie – byłego Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie - w kwestiach dotyczących nadzoru i kontrolowania wykonania budżetu państwa oraz kontroli zakupów realizowanych centralnie z części budżetu odpowiadającej sądom powszechnym.

Chodzi o przestępstwo z art. 228 par. 1 kodeksu karnego, które zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Przedsiębiorca należał do grupy przestępczej

Przedsiębiorcy Dariuszowi K. prokurator ogłosił zarzuty popełnienia 5 przestępstw.

W okresie co najmniej od 5 lutego 2008 roku do 12 września 2016 roku, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brał on udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Została ona założona i była kierowana przez podejrzanego Andrzeja P. – Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie. W jej skład wchodzili między innymi: Krzysztof S. – były Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Marta K. – Główna Księgowa Sądu Apelacyjnego w Krakowie i Wojciech M. – Zastępca Dyrektora tego sądu. Grupa ta dopuszczała się przestępstw polegających na przywłaszczaniu środków pieniężnych przekazywanych przez Skarb Państwa do dysponowania Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie, przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu. Na przestępczej działalności tej grupy Skarb Państwa stracił prawie 25 milionów złotych.

W toku śledztwa ustalono także, że Dariusz K. dokonał przywłaszczenia środków pieniężnych pozostających w dyspozycji Sądu Apelacyjnego w Krakowie w łącznej kwocie prawie 3 miliony 500 tysięcy złotych. W porozumieniu z innymi podejrzanymi w tej sprawie wystawiał on faktury na rzecz tego sądu za fikcyjne usługi, które nigdy nie zostały i nie miały zostać wykonane.

Podejrzany co najmniej od 2 lutego 2008 roku do 12 września 2016 roku, działając na polecenie podejrzanego Andrzeja P. – Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie, wielokrotnie udzielił osobom pełniącym funkcje publiczne korzyści majątkowych w łącznej kwocie 751 tysięcy 900 złotych. Pieniądze były wręczane Wojciechowi M. – Zastępcy Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Grzegorzowi K. – Kierownikowi Oddziału Informatycznego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, Wojciechowi M. – Zastępcy Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Zenonowi D. – Głównemu Specjaliście do Spraw Zamówień Publicznych w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, Urszuli S. – pełniącej obowiązki Głównego Księgowego Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Marcinowi B. – Dyrektorowi Centrum Zamówień dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie i Tomaszowi S. – Zastępcy Dyrektora Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

W toku śledztwa ustalono ponadto, że podejrzany Dariusz K., wspólnie z innymi podejrzanymi w tej sprawie, brał udział w tzw. praniu brudnych pieniędzy w łącznej kwocie prawie 3 milionów 500 tysięcy złotych.

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator podejmie decyzje co do ewentualnego zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych.

Rozwojowy charakter sprawy

Dotychczas w toku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie prokuratorskie zarzuty usłyszało 14 osób, w tym wiele osób pełniących kierownicze funkcje w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie oraz w Centrum Zakupów Dla Sądownictwa w Krakowie. Zarzuty usłyszeli również przedsiębiorcy, którzy wystawiali na rzecz Sądu Apelacyjnego w Krakowie fikcyjne faktury VAT i inne dokumenty poświadczające rzekome wykonanie zleceń na rzecz tego sądu w celu uzyskania nienależnych środków pieniężnych. Wśród podejrzanych są między innymi: były Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Główna Księgowa tego sądu i Dyrektor Centrum Zakupów Dla Sądownictwa.

Wobec 8 podejrzanych, w tym 5 były pracowników Sądu Apelacyjnego w Krakowie, stosowane są środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec 6 podejrzanych prokuratorzy zastosowali środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

W toku postępowania dotychczas zabezpieczono mienie o łącznej wartości prawie 8 milionów złotych.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

O postępowaniu dotyczącym wyłudzeń na szkodę krakowskiego sądu pisaliśmy również tutaj:

http://pk.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-krajowej/areszt-dla-bylego-prezesa-sadu-apelacyjnego-w-krakowie.html

http://pk.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-krajowej/zarzuty-dla-bylego-prezesa-sadu-apelacyjnego-w-krakowie.html

http://pk.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-krajowej/zarzuty-dla-pieciu-pracownikow-sadu-w-zwiazku-z-przywlaszczeniem-wielu-milionow-zlotych-na-szkode-sadu-apelacyjnego-w-krakowie.html

http://pk.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-krajowej/kolejne-zatrzymania-w-zwiazku-z-przywlaszczeniem-wielu-milionow-zlotych-na-szkode-sadu-apelacyjnego-w-krakowie.html

http://pk.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-krajowej/kolejne-zarzuty-w-zwiazku-z-przywlaszczeniem-wielu-milionow-zlotych-na-szkode-sadu-apelacyjnego-w-krakowie.html

http://pk.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-krajowej/kolejni-zatrzymani-w-zwiazku-z-przywlaszczeniem-ponad-17-milionow-zlotych-na-szkode-sadu-apelacyjnego-w-krakowie.html

http://pk.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-krajowej/prokuratorskie-przeszukania-w-krakowskich-sadach.html

http://www.pk.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-krajowej/prokuratorskie-przeszukania-w-sadach-w-malopolsce-na-dolnym-slasku-i-w-kielcach.html

http://pk.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-krajowej/areszty-i-poreczenie-majatkowe-za-wyludzenie-ponad-10-milionow-zlotych-z-sadu-apelacyjnego-w-krakowie.html

http://pk.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-krajowej/prokuratorskie-przeszukania-u-prezesa-sadu.html

http://pk.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-krajowej/zarzuty-za-wyludzenie-ponad-10-milionow-zlotych-z-sadu-apelacyjnego-w-krakowie.html

 

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa