Strona główna

Kolejni podejrzani o wyłudzanie pieniędzy na szkodę WAT w Warszawie

Powrót do listy

środa, 6 grudnia 2017

Podlaski Wydział Zamiejscowy  Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji  Prokuratury Krajowej w Białymstoku prowadzi wielowątkowe śledztwo w sprawie m.in. niekorzystnego rozporządzania mieniem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie poprzez zawieranie pozornych umów w latach 2014-2015.

13 wątków postępowania i 17 podejrzanych

W oparciu o zgromadzony dotychczas materiał dowodowy prokuratorzy i funkcjonariusze CBA wyodrębnili 13 wątków śledczych.

Jeden z nich dotyczy nieprawidłowości w wydatkowaniu środków finansowych  podczas projektów naukowo - badawczych realizowanych przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Ustalenia w zakresie tego wątku pozwoliły prokuratorowi na przedstawienie zarzutów 17 osobom: pracownikom WAT i osobom z tą uczelnią współpracującym, w tym byłemu ministrowi zdrowia Mariuszowi Ł. Chodzi m.in. o zarzuty m. in. z art. 228 par.1 k.k. (sprzedajność pełniącego funkcję publiczną), art. 286 par. 1 k.k. (oszustwo) i art. 271 par. 1 i 3 k.k. (fałszerstwo intelektualne dokumentu).

Prokuratorskie zarzuty

Dzisiaj (06.12.2017 r.), na polecenie prokuratora, funkcjonariusze CBA zatrzymali siedem kolejnychosób: pracowników cywilnych WAT, w tym Wydziału Mechanicznego oraz Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej. Zatrzymani usłyszą teraz prokuratorskie zarzuty związane z wątkiem fikcyjnego lub nierzetelnego wykonywania umów o dzieło oraz działań kierowników projektów, będących równocześnie zamawiającymi i odbierającymi, a w niektórych przypadkach również współautorami umów o dzieło,

Dotychczas, prokurator przedstawił 9 osobom zarzut zawierania fikcyjnych  umów o dzieło mających na celu transfer pieniędzy do wykonawców umów i kierowników projektów ze środków finansowych WAT w Warszawie. „Zrealizowane” projekty nie przedstawiają wartości naukowych mogących mieć zastosowanie w praktyce lub na potrzeby nauki. Świadczą o tym, w kilku przypadkach, oczywiste plagiaty cudzych utworów. Czyny te są kwalifikowane z art. 286 par. 1 k.k. i art. 271 par. 3 k.k., grozi za nie kara  pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Dział Prasowy 
Prokuratura Krajowa