Strona główna

Konsultacje polsko-białoruskie w sprawach karnych

Powrót do listy

piątek, 29 września 2017

26 września 2017 roku w siedzibie Prokuratury Generalnej Republiki Białorusi w Mińsku odbyły się dwustronne konsultacje polsko-białoruskie, poświęcone wzajemnej międzynarodowej współpracy w sprawach karnych.

Współpraca ta jest realizowana w oparciu o Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporządzoną w Mińsku 26 października 1994 roku.

Głównym tematem rozmów były kwestie właściwego przygotowania, a następnie realizacji wniosków o wzajemną pomoc prawną, przejęcia lub przekazania ścigania karnego obywateli polskich i białoruskich oraz ekstradycji.

Strona polska była reprezentowana przez prokuratorów z Biura Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej oraz przedstawicieli Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości. Stronę białoruską reprezentowali natomiast przedstawiciele tamtejszej Prokuratury Generalnej i Komitetu Śledczego Republiki Białorusi.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa