Strona główna

Konsultacje polsko – łotewskie

Powrót do listy

czwartek, 26 stycznia 2017

24 stycznia 2017 r. w siedzibie Prokuratury Krajowej odbyły się dwustronne konsultacje polsko - łotewskie dotyczące współpracy międzynarodowej w sprawach karnych, którym przewodniczył Zastępca Prokuratora Generalnego – Marek Pasionek. 

Głównym tematem rozmów były zagadnienia związane z uzgodnieniem prawidłowego stosowania art. 61 Umowy polsko-łotewskiej z 1994 r. dotyczącego przekazywania ścigania karnego.

W trakcie spotkania przeanalizowano także inne istotne tematy  dotyczące obustronnej współpracy międzynarodowej w sprawach karnych oraz kwestie z zakresu uprowadzeń dzieci.

Spotkanie otworzył Zastępca Prokuratora Generalnego – Marek Pasionek. Prokuraturę Krajową reprezentowali ponadto Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej – Marcin Szumacher oraz prokurator wykonujący czynności służbowe dotyczące obrotu prawnego z zagranicą w sprawach karnych.

W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, pod przewodnictwem Zastępcy Dyrektora Departamentu - Kamili Jończyk – Piskorskiej.

Stronę łotewską reprezentował Zastępca Prokuratora Generalnego Republiki Łotewskiej - Arvīds Kalniņš oraz  prokuratorzy zajmujący się współpracą międzynarodową w sprawach karnych, a także Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Łotewskiej - Baiba Jugane-Lintere.

 

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa