Konsultacje polsko - rumuńskie dotyczące procedury przekazania ścigania

Konsultacje polsko - rumuńskie dotyczące procedury przekazania ścigania

W dniu 16 marca 2017 roku w siedzibie Prokuratury Krajowej odbyły się bilateralne  konsultacje polsko – rumuńskie. 


Dotyczyły one prawidłowego stosowania instytucji prawnej przekazania ścigania karnego w oparciu o nadal obowiązujący artykuł 79 Umowy między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Rumuńską Republiką Ludową o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Bukareszcie 25 stycznia 1962 roku. Tematem rozmów były również inne zagadnienia związane ze współpracą międzynarodową w sprawach karnych między obydwoma krajami.

Prokuratura Krajowa była reprezentowana przez Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej – Marcina Szumachera. Natomiast stronę rumuńską reprezentowali przedstawiciele Prokuratury przy Sądzie Najwyższym Kasacyjnym Wydziału Międzynarodowej Współpracy Sądowej, Międzynarodowych Stosunków i Programów oraz przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości Dyrektoriatu Prawa Międzynarodowego i Współpracy Międzynarodowej. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka  w Warszawie.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa