Strona główna

Krajowa Rada Prokuratorów o zasadach etyki zawodowej

Powrót do listy

czwartek, 16 lutego 2017

W dniu 14 lutego 2017 roku odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. Przewodniczył mu pierwszy wiceprzewodniczący Krajowej Rady Prokuratorów Prokurator Krajowy – Bogdan Święczkowski.

Podczas posiedzenia omówiony został projekt Zbioru zasad etyki zawodowej prokuratorów. Członkowie Rady omówili bieżący stan prac nad Zbiorem oraz podjęli decyzję o kontynuacji prac nad tym projektem.

Podczas posiedzenia Krajowej Rady Prokuratorów wybrano również trzech jej przedstawicieli do Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Wybrani zostali: Agata Gałuszka - Górska – prokurator Prokuratury Krajowej, Michał Ostrowski - prokurator Prokuratury Krajowej oraz Jarosław Hołda - prokurator Prokuratury Krajowej.

Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym zajęła się także opiniowaniem wniosku prokuratora o wyrażenie zgody na zajmowanie stanowiska prokuratora po ukończeniu 67. roku życia. Zgodnie z ustawą z 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze prokurator może nadal zajmować stanowisko po ukończeniu 67. roku życia albo po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 69 par. 1a Prawa o ustroju sądów powszechnych, jeżeli Prokurator Generalny wyrazi na to zgodę. Decyzja w tym przedmiocie zapada na wniosek zainteresowanego prokuratora. Do jej uzyskania konieczne jest przedstawienie przez zainteresowanego prokuratora zaświadczenia stwierdzającego, że jest on zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków prokuratora. Ponadto Prokurator Generalny zasięga opinii Prokuratora Krajowego, Krajowej Rady Prokuratorów oraz właściwego prokuratora przełożonego.

Rada przyjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku prokuratora o wyrażenie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska prokuratora.   

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa