Kwietniowy numer Prokuratury i Prawa

Kwietniowy numer Prokuratury i Prawa

Na stronie internetowej Prokuratury Krajowej w zakładce Prokuratura i Prawo jest już dostępny najnowszy numer miesięcznika „Prokuratura i Prawo” w wersji elektronicznej. Polecamy lekturę wszystkich artykułów, glos i innych materiałów, a w szczególności artykuł autorstwa Łukasza Pasternaka pt. Kryptowaluta i pieniądz wirtualny jako przedmiot przestępstwa z art. 310 § 1 k.k.


Autor opracowania stara się odpowiedzieć na pytania: czym jest Bitcoin, jak należy traktować go na gruncie art. 310 k.k., czy prawo chroni uczestników obrotu oraz czy przestępstwa wyczerpujące znamiona czynu zabronionego określonego w art. 310 k.k. mogą dotykać również osób fałszujących Bitcoiny.

„Prokuratura i Prawo” jest czasopismem, na łamach którego publikowane są materiały o tematyce prawnej, w szczególności z zakresu prawa karnego i kryminologii, służące poszerzaniu wiedzy prokuratorów i pracowników prokuratury, a także przedstawicieli innych zawodów prawniczych oraz kształtowaniu właściwej praktyki stosowania prawa.

W zakładce „Prokuratura i Prawo” zamieszczono informacje dla autorów i czytelników czasopisma oraz pełne teksty miesięcznika.

Redakcja zaprasza do lektury czasopisma oraz do publikowania na jego łamach własnych opracowań, w szczególności związanych z praktycznymi zagadnieniami pracy prokuratorów i urzędników prokuratury.

 

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa