Strona główna

Lutowy numer Prokuratury i Prawa

Powrót do listy

środa, 1 marca 2017

Na stronie internetowej Prokuratury Krajowej w zakładce Prokuratura i Prawo jest już dostępny najnowszy numer miesięcznika „Prokuratura i Prawo” w wersji elektronicznej.

Polecamy lekturę wszystkich artykułów, glos i innych materiałów, a w szczególności artykuł autorstwa Tomasza Janeczka, Prokuratora Regionalnego w Katowicach i Adama Rocha, Zastępcy Prokuratora Regionalnego w Katowicach pt. O odpowiedzialności karnej, służbowej i dyscyplinarnej prokuratorów w świetle prawa o prokuraturze.

Autorzy artykułu wskazują na możliwe problemy związane ze stosowaniem regulacji zawartych w obowiązującej od dnia 4 marca 2016 r. ustawie Prawo o prokuraturze, a dotyczących regulacji materialnych i procesowych, zawartych w jej Rozdziale 3, dotyczącym odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej i służbowej prokuratorów. Zdaniem autorów niezbędne są zmiany w nowouchwalonych przepisach, odnoszą się oni również do pomysłów i projektów przedstawianych w ubiegłych latach, a dotyczących jednej ustawy normującej postępowanie dyscyplinarne wobec osób wykonujących niektóre zawody prawnicze i prezentują własne pomysły w tej materii.

„Prokuratura i Prawo” jest czasopismem, na łamach którego publikowane są materiały o tematyce prawnej, w szczególności z zakresu prawa karnego i kryminologii, służące poszerzaniu wiedzy prokuratorów i pracowników prokuratury, a także przedstawicieli innych zawodów prawniczych oraz kształtowaniu właściwej praktyki stosowania prawa.

W zakładce „Prokuratura i Prawo” zamieszczono informacje dla autorów i czytelników czasopisma oraz pełne teksty miesięcznika.

Redakcja zaprasza do lektury czasopisma oraz do publikowania na jego łamach własnych opracowań, w szczególności związanych z praktycznymi zagadnieniami pracy prokuratorów i urzędników prokuratury.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa