Międzynarodowa konferencja poświęcona transgranicznemu zwalczaniu przestępczości

Międzynarodowa konferencja poświęcona transgranicznemu zwalczaniu przestępczości

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze wraz z Prokuraturą w Goerliz zorganizowały kolejną już Międzynarodową Konferencję Prokuratur poświęconą Transgranicznemu zwalczaniu przestępczości na polsko – saksońskim pograniczu. Odbyła się ona w dniach 20 – 21 kwietnia 2017 roku.


W konferencji udział wziął I Zastępca Prokuratora Generalnego - Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski, dyrektor Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej Mieczysław Śledź, dyrektor Biura Prokuratora Krajowego Jarosław Duś, zastępca dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej Jacek Wygoda, Prokurator Regionalny we Wrocławiu Piotr Kowalczyk, a także prokuratorzy okręgowi z regionu wrocławskiego. W konferencji udział wzięli także: Zastępca Prokuratora Generalnego w Dreźnie i Nadprokuratora Kierującego Prokuraturą w Goerlitz oraz prokuratorzy z Saksonii i z Republiki Czech.

Tegoroczna konferencja była podsumowaniem projektu pt.: „Zagrożenia współczesnej Europy z perspektywy prokuratur na polsko – saksońskim pograniczu”. Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2022.

Konferencję poprzedziły dwa spotkania robocze w Zgorzelcu i Jeleniej Górze. W ich trakcie delegacje prokuratorów z Polski, Niemiec i Czech zdiagnozowały i omówiły zagrożenia w trzech obszarach:

  1. Zagrożenia kryminalne w wyniku nielegalnej imigracji;
  2. Zagrożenia gospodarcze w wyniku oszustw podatkowych;
  3. Zagrożenia tzw. cyberprzestępczością.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa