Strona główna

Narada prokuratorów z regionu poznańskiego

Powrót do listy

piątek, 17 lutego 2017

W dniach 16 - 17 lutego 2017 roku odbyła się roczna narada prokuratorów z regionu poznańskiego. Była ona poświęcona ocenie pracy prokuratorów podległych Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu w 2016 roku.

W naradzie wzięli udział między innymi: I Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski, Dyrektor Biura Prokuratora Krajowego Jarosław Duś, Prokurator Regionalny w Poznaniu Rafał Maćkowiak, Prokuratorzy Okręgowi oraz inni prokuratorzy z regionu poznańskiego.

Podczas narady Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski mówił o zwiększeniu budżetu prokuratury. Jest to związane z koniecznością realizacji szeregu nowych zadań, które po zmianach ustrojowych stoją przed prokuraturą. Wskazał także, że praca prokuratorów jest wspierana przez coraz liczniejszą grupę asystentów, którzy systematycznie zatrudniani są w prokuraturze. Prokurator Bogdan Święczkowski przypomniał także obecnym na naradzie prokuratorom o konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej. Prokurator Krajowy zaapelował, by w prowadzonych postępowaniach prokuratorzy skupiali się nie tylko na ustaleniu i skutecznym oskarżeniu sprawcy przestępstwa, ale także na prawach pokrzywdzonych.  

Na podstawie przedstawionych danych zgromadzeni na naradzie prokuratorzy dyskutowali o sukcesach, jakie zostały osiągnięte w 2016 roku, ale także o potrzebie poprawy niektórych elementów pracy prokuratorów. 

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa