Narada służbowa kierownictwa prokuratury

Narada służbowa kierownictwa prokuratury

29 i 30 listopada 2017 r. odbyła się narada Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego i kierownictwa Prokuratury Krajowej z prokuratorami regionalnymi oraz naczelnikami Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.


W naradzie uczestniczyli również Dyrektor Krajowej Szkoły Sadownictwa i Prokuratury - Małgorzata Manowska, Komendant Główny Policji - Jarosław Szymczyk, szef CBA - Ernest Bejda i szef ABW - Piotr Pogonowski.

Narada była poświęcona ocenie funkcjonowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w 2017 r. Omówiono na niej także bieżące problemy oraz zadania stojące przed prokuraturą.

Prokurator Krajowy Bogdan  Święczkowski podziękował prokuratorom za duże zaangażowanie w pracy i rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych i prosił o przekazanie tych podziękowań wszystkim prokuratorom i urzędnikom prokuratury.

Przed prokuraturą nowe wyzwania - podkreślił Prokurator Krajowy w swoim wystąpieniu - zwalczenia przestępczości gospodarczej i zorganizowanej. Musimy zrobić wszystko abyśmy byli do tego przygotowani.

W swoim wystąpieniu zwrócił także uwagę, że nastąpił wzrost liczby prowadzonych postepowań przygotowawczych, osób podejrzanych, osób aresztowanych, postawionych zarzutów. Wzrosła wartość zabezpieczeń majątkowych.

Liczby wskazują istotny wzrost czynności przeprowadzanych przez prokuratorów. Zadania stojące przed prokuraturą związane są z koniecznością zwiększenia liczby prokuratorów - podkreślał Prokurator Krajowy.

W czasie narady poruszone też kwestie dotyczące środków finansowych przeznaczonych na koszty postępowania, podniesienie poziomu metodyki pracy prokuratorów, podejmowanych działań w sprawie wzrostu wynagrodzeń urzędników i pracowników prokuratury.

Prokurator Krajowy zwrócił uwagę na niedociągnięcia i zasygnalizował konieczność ich szybkiego wyeliminowania.

Podczas narady Prokurator Krajowy podziękował za duże zaangażowanie i dobra współpracę z prokuraturą przedstawicielom służb takich jak Policja, CBŚP, ABW, CBA.

 

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa