Strona główna

Nowy budynek dla Prokuratury Okręgowej w Kielcach

Powrót do listy

wtorek, 5 września 2017

(Dzisiaj) 5 września 2017 r. w Kielcach Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski podpisał z Prezesem Agencji Mienia Wojskowego Mateuszem Mrozem dokument, na podstawie którego doszło do przejęcia przez Prokuraturę Okręgową w Kielcach nieruchomości przy ulicy Mickiewicza 9 w Kielcach.

Podpisanie porozumienia odbyło się w obecności sekretarza stanu w MON Bartosza Kownackiego, Dyrektora Biura Prokuratora Krajowego Jarosława Dusia, Prokuratora Regionalnego w Krakowie Marka Woźniaka i innych zaproszonych gości. Ustanowienie trwałego zarządu nad tą nieruchomością umożliwia podjęcie działań inwestycyjnych przez Prokuraturę Krajową. Przejęty budynek wymaga remontu i adaptacji dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Kielcach. Dzięki temu powierzchnia użytkowa pomieszczeń zajmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Kielcach istotnie się zwiększy.

Kilkanaście lat temu, w związku z rosnącym zakresem zadań jednostek prokuratury, zaszła konieczność przeniesienia dwóch wydziałów Prokuratury Okręgowej w Kielcach z budynku przy ulicy Mickiewicza 7 do innej lokalizacji, tj przy ulicy Sandomierskiej 106 w Kielcach. Spowodowało to zmniejszenie powierzchni użytkowej funkcjonujących tam Prokuratur Rejonowych Kielce – Wschód  i Kielce – Zachód w Kielcach.

Przeprowadzenie adaptacji obiektu umożliwi przeniesienie Wydziału Śledczego i Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej oraz Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz do siedziby Prokuratury Okręgowej przy ulicy Mickiewicza w Kielcach.

Inwestycja stała się możliwa dzięki staraniom Prokuratora Krajowego przy przychylności kierownictwa Agencji Mienia Wojskowego dysponującej dotychczas nieruchomością przy ulicy Mickiewicza w Kielcach.

 

Dział Prasowy 
Prokuratura Krajowa