Strona główna

Odpowiedzą przed sądem za wyłudzenia i przetrzymywanie zakładników w celu zmuszania ich do popełniania przestępstw

Powrót do listy

wtorek, 3 października 2017

Prokuratura Okręgowa w Katowicach zakończyła śledztwo dotyczące między innymi przetrzymywania zakładników w celu zmuszenia ich do dokonywania wyłudzeń. Do Sądu Okręgowego w Katowicach prokurator skierował akt oskarżenia przeciwko 4 mężczyznom, którym łącznie zarzucono popełnienie 52 przestępstw.

Co zarzucono oskarżonym

Mężczyźni oskarżeni zostali o popełnienie szeregu przestępstw:

  • przetrzymywanie zakładników,
  • zmuszanie zakładników i innych osób do określonego zachowania – popełniania oszustw,
  • kradzieży z włamaniem,
  • przywłaszczania i kradzieży dokumentów,
  • rozbojów,
  • gróźb karalnych,
  • licznych oszustw przy zawieraniu umów na usługi telekomunikacyjne i na zakup sprzętu w systemie ratalnym.

Do nielegalnego procederu dochodziło w okresie od sierpnia do października 2016 roku, na terenie województwa śląskiego i dolnośląskiego.

Jak działali sprawcy

W śledztwie ustalono, że główny oskarżony, 22-latek z Zabrza, zajmował się wyłudzaniem od operatorów sieci telekomunikacyjnych różnego rodzaju sprzętu elektronicznego, głównie najnowszych modeli telefonów, oraz wyłudzaniem pożyczek. Dokonując wyłudzeń posługiwał się danymi innych osób. Byli to bezdomni i osoby niezaradne życiowo. Oskarżony podstępem uzyskiwał dane tych osób: podawał się za policjanta i podczas rzekomego „legitymowania” spisywał dane z dowodów osobistych, albo obiecywał pracę i uzyskiwał  dowody osobiste tych osób pod pozorem spisania umowy. Na dane tych osób następnie dokonywał wyłudzeń.

W celu zmuszenia kolejnych osób do dokonywania oszustw oskarżony 22-latek z Zabrza, wspólnie z kolejnymi oskarżonymi,  uprowadził  także w  Lędzinach i Mikołowie 4  osoby. Podając się za funkcjonariuszy Policji albo oferując pracę, oskarżeni podstępem zmuszali pokrzywdzonych do wejścia do samochodu, którym się poruszali. Osoby te były pozbawiane wolności. Przetrzymywano ich  przez  kilka dni. Troje z pokrzywdzonych wywieziono do jednej z miejscowości na terenie województwa dolnośląskiego. Następnie pokrzywdzeni zmuszani byli do zawierania umów kredytowych, podpisywania umów na usługi telekomunikacyjne oraz umów na  zakup sprzętu RTV.

W przypadku jednego z pokrzywdzonych oskarżeni usiłowali wyłudzić kwotę 25 tysięcy złotych. Podając się za funkcjonariuszy Policji skontaktowali się oni z bratem pokrzywdzonego wskazując, że zostanie on zwolniony po wpłaceniu rzekomej kaucji.

Oskarżeni  w znacznej części przyznali się do popełnienia zrucanych im przestępstw.

Jeden z oskarżonych pozostaje tymczasowo aresztowany. Kolejny jest pozbawiony wolności do innej sprawy.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa