Strona główna

Polscy prokuratorzy dyskutowali w Strasburgu o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Powrót do listy

piątek, 9 grudnia 2016

Council of Europe

W dniach 6 - 8 grudnia 2016 roku w Strasburgu odbyło się 52. posiedzenie plenarne Komitetu Ekspertów do Spraw Oceny Krajowych Systemów Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu - MONEYVAL. Prokuratura Krajowa reprezentowana była na posiedzeniu przez prokuratora Jacka Łazarowicza z Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, który przedstawił osiągnięcia polskiej prokuratury w ściganiu przestępczości polegającej na finansowaniu działalności terrorystycznej.

Polska delegacja zaprezentowała również aktualne informacje na temat prowadzonych w Polsce prac nad wprowadzeniem do kodeksu karnego nieumyślnego typu przestępstwa finansowania terroryzmu, nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,  jak również pozostałe działania legislacyjne i organizacyjne podejmowane przez władze polskie w celu wykonania zaleceń Komitetu MONEYVAL wystosowanych w wyniku IV rundy ewaluacji Polski zakończonej w 2013 roku.

Komitetu Ekspertów do Spraw Oceny Krajowych Systemów Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu – MONEYVAL jest stałym komitetem Rady Europy. Jego zadaniem jest ocena zgodności krajowych systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z międzynarodowymi standardami ścigania przestępczości tej kategorii. Formułuje on również zalecenia dla ocenianych państw zmierzających do wyeliminowania zidentyfikowanych luk w ich systemach prawnych. Komitet utworzony został w 1997 roku i jego członkami jest aktualnie 28 państw, w tym również państwa nie będące członkami Rady Europy.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa