Strona główna

Polsko-niemieckie seminarium dotyczące problematyki wspólnych zespołów śledczych

Powrót do listy

piątek, 16 grudnia 2016

Wczoraj (15 grudnia 2016 roku) w Berlinie odbyło się zorganizowane wspólnie przez Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów Republiki Federalnej Niemiec i Prokuraturę Krajową Rzeczypospolitej Polskiej seminarium dotyczące problematyki wspólnych zespołów śledczych.

Liczne grono uczestników

W charakterze wykładowców stronę polską reprezentowali: prokurator Cezary Kłos z Biura Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej oraz prokurator Paweł Wąsik - asystent polskiego przedstawiciela krajowego w Eurojuście. Stronę niemiecką reprezentowali przedstawiciele Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów: Dirk Mirow, Dyrektor Departamentu Prawa Karnego i Katrin Brahms, Naczelnik Referatu Międzynarodowego Prawa Karnego. Natomiast wykłady prowadzili: Natalia Spitz z Federalnego Urzędu Sprawiedliwości, prokuratorzy Peter Sostaric i Nikolaus Lantz oraz Gabrielle Launhardt, zastępca niemieckiego przedstawiciela krajowego w Eurojuście.

W seminarium ze strony polskiej udział wzięli prokuratorzy z Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych i prokuratur okręgowych. Uczestnikami seminarium ze strony niemieckiej byli prokuratorzy z różnych prokuratur związkowych oraz przedstawiciele innych organów zaangażowanych w funkcjonowanie zespołów.

Różne tematy zajęć

W trakcie seminarium omawiano ramy prawne funkcjonowania wspólnych zespołów śledczych, ze szczególnym uwzględnieniem krajowych regulacji, w tym różnic między uregulowaniami polskimi i niemieckimi. Uczestnicy seminarium wymieniali się też praktycznymi doświadczeniami z dotychczasowego wykorzystania tej instytucji, zwracając uwagę zarówno na wypracowane metody poprawiające efektywność wspólnych działań, jak i na problemy pojawiające się w dotychczasowej współpracy. Przedstawiciele Eurojustu zaprezentowali wkład tej instytucji w tworzenie i działanie wspólnych zespołów śledczych, akcentując między innymi wsparcie logistyczne i finansowe udzielane zespołom.

Uczestnicy seminarium uznali wspólne zespoły śledcze za skuteczny instrument. Ułatwiają one międzynarodową współpracę w sprawach karnych i pozytywnie wpływają na szybkość i skuteczność prowadzonych śledztw.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa