Strona główna

Porozumienie pomiędzy Prokuratorem Krajowym i Komendantem Głównym Straży Granicznej

Powrót do listy

wtorek, 4 kwietnia 2017

Dziś (4 kwietnia 2017 roku) w Prokuraturze Krajowej podpisane zostało porozumienie pomiędzy Prokuratorem Krajowym i Komendantem Głównym Straży Granicznej w sprawie organizacji wspólnych szkoleń specjalistycznych.

W uroczystości udział wzięli: I Zastępca Prokuratora Generalnego - Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski, Zastępca Prokuratora Krajowego Agata Gałuszka-Górska oraz Dyrektor Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej Mieczysław Śledź. Ze strony Straży Granicznej w uroczystości udział wzięli: Komendant Główny Straży Granicznej Marek Łapiński, jego Zastępca Jacek Bajger oraz Zastępca Dyrektora Zarządu Operacyjno-Śledczego Seweryn Stopa.

Zawarcie porozumienia pozwoli na zrealizowanie deklarowanej przez obie strony potrzeby przeprowadzenia wspólnych szkoleń. Będą one dotyczyły wykonywanych przez Straż Graniczną i nadzorowanych przez Prokuraturę Krajową czynności dochodzeniowo-śledczych oraz operacyjno-rozpoznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. operacji specjalnych.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa