Strona główna

Posiedzenia Grupy Roboczej OECD d.s. Korupcji (Paryż, 12-15 grudnia 2017 r.)

Powrót do listy

piątek, 15 grudnia 2017

W dniach 12 - 15 grudnia 2017 roku w Paryżu odbywała się sesja plenarna Grupy Roboczej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) do spraw Korupcji w Międzynarodowych Transakcjach Handlowych. 

W czasie posiedzenia, polska delegacja, w skład której wchodził prokurator Jacek Łazarowicz z Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, przedstawiła kompleksowy raport dotyczący przestrzegania przez władze Litwy postanowień Konwencji o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, który powstał w wyniku wizyty studyjnej w Wilnie w lipcu bieżącego roku oraz poprzedzających posiedzenie plenarne negocjacji.

Konwencja o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w  międzynarodowych transakcjach handlowych weszła w życie 15 lutego 1999 roku. Obecnie stronami jest 41 państw, w tym wszystkie państwa członkowskie OECD. Konwencja zobowiązuje państwa - strony do penalizacji czynnego przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych oraz ustanowienia odpowiedzialności krajowych osób prawnych za to przestępstwo. Poprzez wprowadzenie w każdym z państw - stron, w odniesieniu do własnych przedsiębiorców, karalności czynnego przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych dąży do zapewnienia uczciwych warunków konkurencji wszystkim uczestnikom międzynarodowego obrotu gospodarczego.

Polska jest stroną Konwencji od dnia 8 września 2000 roku.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa