Strona główna

Prawomocne umorzenie śledztwa w sprawie samobójczej śmierci żołnierza SKW

Powrót do listy

piątek, 19 maja 2017

Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie przeprowadził śledztwo w sprawie doprowadzenia płk Waldemara K. – żołnierza Służby Kontrwywiadu Wojskowego, do targnięcia się na własne życie, tj. o przestępstwo z art.  151 kodeksu karnego. Postępowanie to zostało umorzone wobec ustalenia, iż do śmierci żołnierza nie przyczyniły się osoby trzecie. 

Na decyzję prokuratury zażalenie złożył pełnomocnik członka rodziny zmarłego.

Postanowieniem z 19 maja 2017 roku Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniesionego zażalenia i utrzymał decyzję prokuratury w mocy.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa