Strona główna

Próba reprywatyzacji nieruchomości warszawskiej przez reaktywowaną przedwojenną spółkę

Powrót do listy

poniedziałek, 13 marca 2017

Prokuratura podejmuje szereg działań, które mają zapobiegać bezprawnym próbom reprywatyzacji warszawskich nieruchomości, a także reaktywacji przedwojennych spółek.

Wniosek reaktywowanej spółki o zwrot nieruchomości warszawskiej

Przykładem takich działań jest także decyzja prokuratora Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu o zgłoszeniu udziału w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie z 10 października 1958 r. orzekającego o odmowie przyznania firmie Steinhagen i Saenger Fabryki Papieru i Celulozy S.A. prawa własności czasowej do nieruchomości warszawskiej przy ul. Smolnej 17 (obecnie Smolna 15). Ewentualne stwierdzenie nieważności tej decyzji otwierałoby drogę do „zwrotu” tej warszawskiej nieruchomości. 

Po zgłoszeniu swojego udziału, prokurator złożył wniosek o zawieszenie wspomnianego postępowania do czasu prawomocnego zakończenia sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego w Warszawie o  wznowienie postępowania, a następnie oddalenie wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Spółki Akcyjnej Steinhagen i Saenger Fabryki Papieru i Celulozy.

Sprawa reaktywacji przedwojennej spółki

Postępowania zmierzające do zwrotu działki przy ul. Smolnej 15 w Warszawie, zostały poprzedzone reaktywacją przedwojennej spółki Steinhagen i Saenger Fabryki Papieru i Celulozy S.A. Spółka ta, była właścicielem hipotecznym nieruchomości warszawskiej przy ul. Smolnej 17 (dawniej ul. Smolna 15), którą utraciła po wejściu w życie dekretu z dnia 26 października 1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy postanowieniem z dnia 12 maja 2015 r. dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Spółki Akcyjnej Steinhagen i Saenger Fabryki Papieru i Celulozy z siedzibą w Warszawie. To orzeczenie uprawomocniło się, ale 27 października 2015 r. prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie skierował skargę o wznowienie tego postępowania, zażądał jej uchylenia i oddalenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Spółki Akcyjnej Steinhagen i Saenger Fabryki Papieru i Celulozy.

Działania Ministra Skarbu Państwa

Warto również podkreślić, że jednocześnie przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczy się postępowanie z powództwa Ministra Skarbu Państwa o stwierdzenie nieważności bądź uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy reaktywowanej spółki Steinhagen i Saenger Fabryki Papieru i Celulozy S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 9 stycznia 2015 r. Na wskazanym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu oddano głosy z akcji, które jako zniszczone w powstaniu warszawskim zostały umorzone w 1952 r. Nieprawomocnym wyrokiem z dnia 28 grudnia 2016 r. zostały uchylone wspomniane uchwały.

Wniosek prokuratora o zawieszenie postępowania uwzględniony

27 lutego 2017 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uwzględniło wniosek prokuratora o zawieszenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie z dnia 10 października 1958 r. do czasu prawomocnego zakończenia sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego w Warszawie o  wznowienie postępowania, a następnie oddalenie wniosku o wpis do KRS Rejestru Przedsiębiorców Spółki Akcyjnej Steinhagen i Saenger Fabryki Papieru i Celulozy.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa