Strona główna

Prokurator: Dekret Bieruta już nie obowiązuje

Powrót do listy

piątek, 6 października 2017

Aktualnie w prokuraturach prowadzonych jest ponad sto postępowań przygotowawczych w sprawach tzw. reprywatyzacji gruntów warszawskich. W toku niemal wszystkich tych postępowań prokuratorzy badają zgodność decyzji reprywatyzacyjnych, wydawanych z upoważnienia prezydenta m.st. Warszawy, m.in. z przepisami dekretu Rady Ministrów i Prezydium Krajowej Rady Narodowej z 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, zwanego dekretem warszawskim. 

Wydawane decyzje reprywatyzacyjne prezydenta m.st. Warszawy jako prawną podstawę rozstrzygnięcia wskazują przepisy dekretu warszawskiego. Podobnie rzecz się ma z orzeczeniami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

- Przy analizie aktualnego stanu prawnego rodzą się jednak poważne wątpliwości, czy dekret warszawski może być uznawany za obowiązujący, w szczególności czy może on stanowić źródło prawa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Konstytucji i czy w oparciu o niego mogą być wydawane przez prezydenta m.st. Warszawy decyzje o przyznaniu osobom uprawnionym „prawa do wieczystej dzierżawy” – pisze dziś (06 października 2017 roku) na łamach dziennika „Rzeczpospolita” prokurator Jacek Wygoda, Zastępca Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej [link].

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa