Prokurator Krajowy i Komendant Główny Policji podpisali porozumienie

Prokurator Krajowy i Komendant Główny Policji podpisali porozumienie

Dziś (02 sierpnia 2017 roku) w Prokuraturze Krajowej odbyła się uroczystość podpisania porozumienia pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Prokuratorem Krajowym. Dotyczy ono współpracy Policji i Prokuratury w zakresie użycia przez Prokuraturę statków powietrznych służby Lotnictwa Policji.


Porozumienie zostało podpisane na czas nieokreślony przez I Zastępcę Prokuratora Generalnego - Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego oraz Komendanta Głównego Policji nadinspektora Jarosława Szymczyka. W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczyli również: Zastępca Prokuratora Krajowego Agata Gałuszka – Górska, Dyrektor Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej Przemysław Funiok oraz nadkomisarz Iwona Kuc z Gabinetu Komendy Głównej Policji.

Celem podpisanego dziś porozumienia jest zapewnienie sprawnej i skutecznej współpracy w zakresie wykonywania zadań określonych w ustawie z 6 kwietnia 1990 roku o Policji oraz ustawie z 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa