Strona główna

Prokuratorskie zarzuty dla Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

Powrót do listy

środa, 15 marca 2017

Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie prowadzi śledztwo dotyczące między innymi nieprawidłowości w działalności Zarządu w Rzeszowie CBŚP.

W toku śledztwa w dniu 15 marca 2017 roku, na podstawie postanowienia wydanego przez prokuratora, funkcjonariusze Delegatury w Krakowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dokonali zatrzymania Wojciecha L. - Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Czynności z podejrzanym

Po doprowadzeniu zatrzymanego do siedziby Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie wykonano czynności procesowe z jego udziałem. Polegały one na ogłoszeniu mu postanowienia o przedstawieniu zarzutu nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego (art. 231 par. 1 kodeksu karnego). Wojciech L. został także przesłuchany w charakterze podejrzanego.

Po wykonaniu tych czynności prokurator zastosował wobec podejrzanego wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 10 tysięcy złotych oraz zawieszenia w czynnościach funkcjonariusza Policji.

Stwierdzone nieprawidłowości

Zatrzymanie Wojciecha L. związane jest z badanym, w ramach prowadzonego postępowania przygotowawczego, wątkiem dotyczącym nieprawidłowości w działalności Zarządu w Rzeszowie CBŚP i jego poprzedników prawnych. Przedstawiony podejrzanemu zarzut dotyczy bowiem okresu, kiedy był on funkcjonariuszem tej komórki organizacyjnej Policji.

Z uwagi na dobro prowadzonego postępowania, jak również fakt, iż treść zarzutu objęta jest klauzulą „ściśle tajne", prokuratura nie udziela żadnych dodatkowych informacji.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa