Strona główna

Prokuratorskie zarzuty za wyłudzenie podatku VAT w wysokości 9 milionów złotych

Powrót do listy

środa, 12 lipca 2017

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie nadzoruje śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie zajmowali się między innymi wyłudzaniem podatku od towarów i usług przy wykorzystaniu mechanizmu tzw. karuzeli VAT-owskiej i znikającego handlowca w obrocie paliwami. Prowadzone jest ono przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Olsztynie.

Zatrzymano członka grupy przestępczej

W ramach tego postępowania, na polecenie prokuratora, 11 lipca 2017 roku funkcjonariusze ABW zatrzymali Jarosława K.

Po doprowadzeniu zatrzymanego do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie prokurator ogłosił mu zarzuty. Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 kodeksu karnego), oszustw znacznej wartości (art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego), poświadczenia nieprawdy w dokumentach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 271 par. 3 kodeksu karnego), a także przestępstw skarbowych (art. 76 par. 1 kodeksu karnego skarbowego i art. 56 par. 1 kodeksu karnego skarbowego w związku z art. 37 par. 1 pkt. 1, 2, i 5 kodeksu karnego skarbowego w zbiegu z art. 62 par. 2 kodeksu karnego skarbowego w związku z art. 6 par. 2 kodeksu karnego skarbowego w związku z art. 7 par. 1 kodeksu karnego skarbowego).

Zarzuty dotyczą działalności przestępczej Jarosława K., który dokonywał zakupów paliwa w jednej ze spółek uczestniczącej w wyłudzaniu podatku VAT w ramach mechanizmu przestępczego. Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa przestępcza wyłudziła podatek VAT w łącznej kwocie przekraczającej 23 miliony złotych. Jarosławowi K. zarzucono udział w wyłudzeniu podatku VAT w kwocie przekraczającej 9 milionów złotych.

Prokurator złożył wniosek o areszt

W trakcie przeszukania pomieszczeń mieszkalnych zajmowanych przez podejrzanego zabezpieczono środki majątkowe w kwocie 13 milionów złotych w gotówce oraz dwa pojazdy o wartości około 1 miliona złotych.

Dziś (12 lipca 2017 roku) prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Olsztynie wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego Jarosława K. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa