Strona główna

Prokuratorzy o stosowaniu w praktyce nowych przepisów dotyczących konfiskaty rozszerzonej

Powrót do listy

środa, 2 sierpnia 2017

Dziś (02 sierpnia 2017 roku) na łamach „Dziennika Gazeta Prawna” ukazał się wywiad z prokurator Beatą Wojdak z Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, w którym prezentowała ona działania podejmowane przez prokuratorów w zakresie zabezpieczania majątków sprawców przestępstw.

Prokurator Beata Wojdak przypomniała, że od 27 kwietnia 2017 roku istnieje możliwość szerszego zabezpieczenia majątku sprawców przestępstw, poprzez stosowanie konfiskaty rozszerzonej. Może to następować zarówno na etapie postępowania sądowego jak i przygotowawczego.

Prokurator zwróciła uwagę, że konfiskata rozszerzona pozwala na skuteczne zabezpieczenie korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa.

Prokuratorzy coraz aktywniej zabierają głos w debacie publicznej. Wypowiadają się m.in. na tematy związane z funkcjonowaniem prokuratury i wymiaru sprawiedliwości, a także obowiązujących i projektowanych regulacjach prawnych. Działania takie będą podejmowane również w przyszłości.

Konfiskata roszerzona rozwiązała prokuratorom ręce (prawo.gazetaprawna.pl)

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa