Strona główna

Prokuratura w obronie pokrzywdzonych przez firmy odszkodowawcze

Powrót do listy

wtorek, 26 września 2017

Prokuratura staje w obronie ofiar firm odszkodowawczych. Na polecenie Zastępcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda Prokuratura Krajowa zbiera informacje na temat nieuczciwych działań tego rodzaju firm, nazywanych przez prasę „łowcami nieszczęść”. Będzie się też włączać w sprawy cywilne po stronie pokrzywdzonych, którym firmy odszkodowawcze wypłacają w skrajnych przypadkach nawet tylko połowę należnego zadośćuczynienia.

Firmy odszkodowawcze działają jako pośrednicy. W imieniu osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych albo rodzin osób, które zginęły na drodze, zawierają ugody z towarzystwami ubezpieczeniowymi dotyczące wysokości zadośćuczynienia. Nie wypłacają jednak poszkodowanympełnych kwot, uzasadniając to własnymi kosztami. Zatrzymują dla siebie nawet 50 proc.

Prokurator zgłosił już swój udział w jednej z takich spraw, w której bliscy osoby zmarłej w wypadku wystąpili do sądu przeciwko firmie odszkodowawczej w związku z przywłaszczeniem znacznej części należnego rodzinie zadośćuczynienia. To reakcja na informację od sędziego orzekającego w sprawach cywilnych o zapłatę.

Z uwagi na szerszy charakter procederu przywłaszczania przez firmy odszkodowawcze kwot zadośćuczynienia Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand zwrócił się do Prokuratur Regionalnych o informacje na temat doniesień składanych w podobnych sprawach w poszczególnych jednostkach prokuratury, a także działań podjętych każdorazowo przez prokuratorów.

„Jednocześnie proszę o zwrócenie się ze stosownymi pismami do Prezesów Sądów o ujawnianie opisanych wyżej przypadków działania na szkodę ubezpieczonych i kierowanie zawiadomień w tym przedmiocie do wybranych prokuratur” – napisał prokurator Robert Hernand.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa